Fortsatt akut situation för åkeriföretagen

Publicerad 2022-03-14 / 14:54 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringens åtgärdsförslag för att möta de höjda drivmedels- och elpriserna är en stor besvikelse för landets åkeriföretag. Skatten på bensin och diesel sänks till EU:s miniminivå på diesel vilket ger 1.30 vid pump vilket även innefattar moms. Sänkningen sker i juni och gäller fram till 31 oktober.

Regeringen har tyvärr inte förstått den allvarliga situation som landets åkeriföretag befinner sig i just nu. Många åkeriföretag börjar få likviditetsproblem vilket innebär att bilarna blir stannande om de inte kan betala nästa bränslefaktura. Åkeriföretagen behöver akuta åtgärder nu, om 2,5 månad när sänkningen införs, kan det vara för sent. En sänkning som dessutom är försvinnande liten med tanke på dom bränslepriser vi ser just nu. 

Skattesänkningen på diesel till EU:s miniminivå var en självklar och positiv åtgärd men vi hade förväntat oss fler åtgärder som hjälper oss nu direkt. Förslagen om fortsatt pausad BNP-indexering och pausad reduktionsplikt 2023 hjälper oss inte heller just nu.   

Regeringen behöver påverka EU för att ytterligare kunna sänka skatten på drivmedel. Om en tillfälligt sänkt reduktionsplikt sänker drivmedelspriserna måste även detta ske.

Läs mer om åtgärdsförslagen hos Svensk Åkeritidning.