Regeringen föreslår tillfällig sänkning av drivmedelsskatter

Publicerad mån, 03/14/2022 - 14:51

Klockan 13 idag presenterade finansminister Mikael Damberg flera förslag för att dämpa effekterna av de höga drivmedelspriserna. Ett av förslagen är skattesänkningar som ska sänka priser på bensin och diesel med 1 krona och 30 öre.

Trycket på regeringen har varit högt de senaste veckorna efter att de redan höga priserna på drivmedel rusat som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Dagens besked innebär att regeringen nu går fram med både skattesänkningar och nya kompensationer och bidrag riktade mot framför allt konsumenter, där några av förslagen också kommer yrkestrafiken till del. Här är de åtgärder som presenterades:

Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin
Genom att sänka skatten till EU:s lägsta nivå ska priset bli 1 krona och 30 öre lägre vid pump för både bensin och diesel. Sänkningen blir dock inte verklighet förrän den 1 juni, vilket är den snabbaste möjliga tidsplanen enligt finansministern. Nivån är tillfällig och ska gälla fram till den 31 oktober. Beslutet om sänkningen tas i riksdagen. Kombinerat med den tidigare beslutade skattesänkningen på 50 öre den första maj innebär detta alltså en sänkning på totalt 1 krona och 80 öre.

Drivmedelskompensation till privatpersoner med bil
En engångskompensation på 1 000 kronor ska utgå till alla privatpersoner som är bilägare. Bilägare i vissa gles- och landsbygdsområden ska få 1 500 kronor.

Nya miljarder till klimatbonussystemet
Den tidigare finansieringen till systemet för klimatbonus tog snabbt slut konstaterade Mikael Damberg. Regeringen skjuter nu till 4 miljarder till i syfte att sätta ökat tryck på omställningen.

Elpriskompensationen förlängs
Den tidigare presenterade kompensationen för höjda elpriser utökas med ytterligare en månad för hushåll i södra och mellersta delen av landet. Maxbeloppet justeras dock ned från 2 000 till 1 000 kronor och den nedre gränsen för förbrukning justeras ned till 400 kWh.

Tillfälligt höjd bostadsbidrag samt garantitillägg till pensionärer
Barnfamiljer med svag ekonomi ska få höjt bostadsbidrag, och de pensionärer som har lägst inkomst ska få ett tillägg.

Regeringen arbetar också med att ta fram ett nytt system för reseavdrag, vilket ska presenteras under nästa vecka. Dessutom pausas höjningen av reduktionsplikten i väntan på att den pågående utredningen om reduktionsplikten blir klar. Utredningen skyndas också på och den ska nu bli klar i september istället för december. Även BNP-indexeringen ska hållas pausad.