2023-11-29
Webbinaire Fair Transport – Integrationer och SÅ Klimat Calc

Det kommer ständigt fler krav på klimatrapportering och hållbarhetsredovisning. I Fair Transport är vårt mål att underlätta denna redovisning, bland annat genom digitala integrationer, API:er. I detta webbinar går vi genom aktuella integrationer med fokus på SÅ Klimat Calc.

2023-11-28
Remissvar gällande bred och lång odelbar last

Vi har svarat på remissen om förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last. 

2023-11-28
Vägnät för längre fordon öppnar 1 december

Den 1 december öppnas ett vägnät på cirka 590 mil upp för längre fordon på upp till 34,5 meter. Vägnätet består av 450 mil väg från Ystad i söder till Haparanda i norr samt 140 mil statliga anslutningsvägar. I detta ingår de kommunala vägar som identifierats i dialogen med de cirka 160 berörda kommunerna. 

2023-11-27
Kommunikativ VD till Sveriges Åkeriföretag

Har du vilja och engagemang att leda den svenska åkeribranschen som VD för Sveriges Åkeriföretag? Läs mer och sök tjänsten innan den 15 december 2023.

2023-11-21
Nya synkrav för körkort ute på remiss

Transportstyrelsen föreslår att synkraven för körkort ska ändras. Förslaget är nu ute på remiss där ändringarna föreslås börja gälla från hösten 2024. Ändringarna innebär att fler klarar synfältskraven. 

2023-11-21
Ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2

Regeringen föreslår nu ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2. 

2023-11-21
Lika villkor måste säkerställas för nordiska åkeriföretag på EU:s inre marknaden 

Att säkerställa lika villkor för åkeriföretag på EU:s inre marknad är avgörande för att skydda näringens rykte och främja sund konkurrens. Om vi ska lyckas med den gröna omställningen är det dessutom av största vikt att alla transportörer behandlas lika i EU när det gäller att upprätthålla miljölagstiftningen. Det skriver företrädare för NLA, Nordic Logistics Association. 

2023-11-20
Anmälan har öppnat till Renhållarträffen i Stockholm 8-9 februari

Välkommen till Sveriges Åkeriföretags nya renhållarträff – en träff om framtidens lösningar för transporter av material och avfall.

2023-11-17
Kravet på återvändande av fordon riskerar att upphävas

EU-domstolens generaladvokat har denna vecka avvisat inkomna klagomål mot mobilitetspaketet, men rekommenderade att upphäva bestämmelsen om återvändande av fordon till etableringslandet var åttonde vecka. Något som tyvärr riskerar att öppna dörren för mer social dumpning och nomadkörning i Europa.

2023-11-14
Colix åkeriapp och Trygg-Hansas cyberförsäkring presenteras i ett webbinarium

Vad är Colix åkeriapp och vilket skydd har jag med en cyberförsäkring? Detta får du veta i vårt webbinarium den 30 november.

2023-11-09
After Work med bowling i Söderhamn 6 december

Träffa åkerikollegor under lättsamma former och kom på vår After Work med bowling i Söderhamn den 6 december.

2023-11-06
Jullunch med Sveriges Åkeriföretag ABC i Uppsala och Stockholm

Välkommen att äta jullunch, träffas och umgås med Sveriges Åkeriföretag ABC. Välj mellan Uppsala 5 december och Stockholm 11 december.

2023-10-30
Besiktning av bakgavellyft skärps från 15 November 2023

Enligt vad Sveriges Åkeriföretag erfar har fordonsbesiktningsbranschen i samråd med Arbetsmiljöverket gjort nya tolkningar av hur regler i ASF 2003:6 och standard SS-EN 1756-1:2021 ska tillämpas för bakgavellyftar med tillämpning från 15 november 2023.

2023-10-30
Krav på digital rapportering av klimatdata

Byggbranschens krav på digital rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Med anledning av detta ställer sig nu branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

2023-10-26
Rickard Gegö lämnar Sveriges Åkeriföretag

Efter snart tio år som vd för Sveriges Åkeriföretag har Rickard Gegö bestämt sig för att lämna sitt uppdrag.
– Det är med både vemod och värme som jag nu summerar den fantastiska resa som jag delat med så många, säger han.

2023-10-25
Transportkonferens hos BE-GE Lastbilar i Vetlanda

Vi bjuder in till en transportkonferens hos BE-GE Lastbilar i Vetlanda där du t ex får ta del av det senaste inom kör- och vilotidsförordningen och aktuellt i åkerinäringen.

2023-10-24
Ökade transportpriser räddade åkerinäringen under 2022 

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar på en fortsatt ökad efterfrågan på tunga godstransporter på väg under 2022 trots svagare byggkonjunktur. Den totala omsättningen ökade kraftigt för näringen. En stor anledning är höjda transportpriser på grund av kraftiga kostnadsökningar på bränsle. Antalet konkurser var relativt låg under 2022 men på grund av den svaga kronan har de tyvärr ökat under 2023.

2023-10-23
Tänk på detta inför din körning på vinterväglag

Prata gärna med era anställda om vilka riktlinjer ni har på företaget under vintermånaderna med tanke på halka och eventuella framkomlighetsproblem. Trafiksäkerhet och förarnas arbetsmiljö påverkas av flera parametrar denna tid på året.

2023-10-20
Kostnadsfri affärsutveckling för småföretag

Affärskompetens Sverige är en ideell förening som jobbar för att ge småföretagare kostnadsfri kompetensutveckling och rådgivning. Nu är det nya projekt på gång som du som har mellan 0-49 anställda och är medlem i Sveriges Åkeriföretag kan ta del av – helt gratis!

2023-10-19
Vi måste växla upp och öka farten för gröna transporter

DEBATT. Potentialen för en snabb omställning i åkerinäringen är stor, men är beroende av politiska beslut och att företag, kommuner och regioner köper fossilfria transporttjänster, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag i Dagens Industri.