2020-03-31
Debatt: Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Regeringen måste agera förebyggande för att hålla färjetransporterna vid liv, skriver Svensk Sjöfarts och Sveriges Åkeriföretags respektive vd:ar i en debattartikel som publicerats i Jönköpings Posten den 25 mars.

2020-03-30
Corona - IRU - Nuläge godstransporter i medlemsländer

Corona - IRU sammanställer löpande information gällande hur olika länders restriktioner påverkar gods- och persontransporter.

2020-03-30
Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

2020-03-26
Corona - Intyg för ADR förlängs

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

2020-03-26
Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

2020-03-25
Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

2020-03-24
Sveriges Åkeriföretag Mitt genomför sitt föreningsårsmöte digitalt

Sveriges Åkeriföretag Mitt genomför sitt årsmöte digitalt tisdag den 28 april kl 18:00

2020-03-24
Sveriges Åkeriföretag Norr genomför sitt årsmöte digitalt

Sveriges Åkeriföretag Norr genomför sitt årsmöte digitalt lördag den 25 april. Det fysiska mötet ställs in men vi tar nytt grepp och genomför årsmötet digitalt. 

2020-03-24
Elmia Lastbil flyttas fram till 2021

Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranschen flyttas Elmia Lastbil fram till 2021.

2020-03-20
Framtidspatrullen - Spaning om världen efter Corona

Vi hade tänkt att skriva en framtidsspaning.

2020-03-19
Möte med Trafikutskottet om ökad samverkan mellan Sveriges kommuner, enskilda väghållare och Trafikverket 

Syfte att uppnå effektivare godstransporter på väg och snabbare hantering av dispenser för långa, tunga och breda lastbilar inklusive dispensgivning för mobilkranar.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.

2020-03-19
Corona - Frågor och svar - anstånd med betalning

Skatteverket har samlat ihop frågor och svar kring möjligheten till anstånd med betalning på grund av följderna av coronaviruset. 

2020-03-19
Corona - fler dispenser behövs

Vi har träffat Infrastrukturministern och framförde bland annat att dispenser behövs från Vägarbetstidslagen, YKB och ADR.

2020-03-18
SÅ årsmöte i Västerås 14 maj INSTÄLLT

OBS! På grund av den rådande situationen med Coronaviruset är Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte den 14 maj i Västerås inställt. Alla anmälda, inbjudna och på andra sätt berörda har fått information på mail. 

2020-03-16
Corona: Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin.

2020-03-12
Sveriges Åkeriföretag tar smittspridningen av coronaviruset på allvar

Åtgärderna som nu sätts in för att begränsa smittspridningen av coronaviruset påverkar alla sektorer i landet, och så även åkerinäringen. Som åkerinäringens branschorganisation har vi ett ansvar både för vår egen verksamhet och för att synliggöra eventuella effekter i samhället. Det gäller både samhällets varuförsörjning och den påverkan som smittspridningens effekter innebär för våra medlemsföretag.

2020-03-11
Med anledning av smittspridningen av corona-viruset

Vi tar smittspridningen av corona-viruset på allvar. Därför uppmanar vi alla som är inbokad på en kurs eller ett event som vi arrangerar att ta sitt ansvar för att förhindra smittspridning.

2020-03-11
Inbjudan - Att skapa en hållbar och konkurrenskraftig åkeriverksamhet

Inställt pga Corona. Nytt datum kommer. Hur ersätter vi priskonkurrensen och pressen att sälja billiga tjänster med en hållbarhetskonkurrens och goda arbetsförhållanden.