2020-07-03
Det bjuds in till digitala årsmöten

Vi ställer om - årsmöten genomförs digitalt. Kolla in de aktuella inbjudningarna.

2020-07-03
Mobilitetspaket antaget: avgörande steg för att säkerställa lika villkor och rättvisa transporter för åkeriföretag i Europa.

De i Bryssel samlokaliserade organisationerna FNTR (Frankrike), BGL (Tyskland) och NLA (Norden) välkomnar varmt den nya lagstiftningen som nu har beslutats och ser fram emot att säkerställa ett snabbt genomförande.

2020-07-02
Anteckningsskyldighet för transportörer av farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckningsskyldighet för farligt avfall.

2020-07-02
Förenklingar föreslås kring kör- och vilotidsreglerna

Transportstyrelsen ska vara råd- och vägledande, kortare förflyttningar ska tillåtas och införande av en varningsprocess i sanktionssystemet. Detta är några av de förändringar som Tillväxtverket föreslår kring kör- och vilotidsreglerna.

2020-07-01
Ny viktdeklaration för containrar och växelflak förvirrar

Den 15 juni trädde nya bestämmelser om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak i kraft. Syftet är att fördela ansvar och förebygga risken för att fordon och fordonskombinationer har överlastats. 

2020-06-29
Asfaltgäng tar över på Instagram

Den här veckan kommer Stefan Sjögren i Tvärålund att ta över tillsammans med sitt asfaltgäng - missa inte det!

2020-06-26
Nytt förmånsavtal med StjärnaFyrkant

Nu kan vi erbjuda våra medlemmar ett nytt förmånsavtal inom kommunikations- och säkerhetsområdet då vi skrivit avtal med StjärnaFyrkant.

2020-06-25
Eget på väg – Nu som lärarledd distansutbildning

NYHET! Vi introducerar nu en ny form av vår uppskattade Eget på väg-kurs för blivande trafikansvariga – som lärarledd distansutbildning. 

2020-06-25
Har även beläggningskurvan plattat ut?

I april hade hälften av medlemmarna som svarade på vår enkät en oförändrad beläggning. Nu tio veckor senare har det ökat med lika många procent, 60 procent har nu en oförändrad volym. Har kurvan för orderingången börjat gå tillbaka mot en normal nivå. 

2020-06-23
Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Från den 7 juni 2020 kan elektroniska fraktsedlar användas istället för fraktsedlar i pappersform vid både internationella vägtransporter och inrikes vägtransporter. Detta efter två lagändringar som beslutats av riksdagen. 

2020-06-16
Ansök om digitaliseringscheckar

Tips från Framtidspatrullen - Behöver ni medel för digitalisering? Hos Tillväxtverket kan mindre företag ansöka om digitaliseringscheckar för att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. 

2020-06-15
Grova sopor på Insta - veckans gäst är Max Stålenhag 

Max Stålenhag visade upp sophanteringens vardag i Svenska Truckers. Hans pedagogiska och raka stil gick hem. Nu kör han grovsopor och tar över Sveriges Åkeriföretags konto på Instagram en vecka. Det vill ni inte missa! 

2020-06-11
Bulk 20: Nya bestämmelser för bulktransporter

Nu finns nya Allmänna Bestämmelser för bulktransporter – Bulk 20.

2020-06-09
Mobilitetspaketet - Ytterligare en seger

På måndagskvällen, den 8 juni, antog Europaparlamentets transportutskott reformen av EU:s vägtransportsektor, det så kallade mobilitetspaketet.  

2020-06-09
Överlaster måste minska

Trafikverket redovisar en preliminär rapport, Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse, som säger att under 2019 var cirka 45 procent av de tunga fordonen, som vägde 35 ton eller mer, överlastade.

2020-06-08
Victor Thede är veckans gäst på Instagram

Den här veckan är det dags för nästa ansikte känt från Svenska Truckers att ta över Sveriges Åkeriföretags konto på Instagram. Du följer oss väl där också? 

2020-06-08
Visa att du gillar hållbara transporter! 

Med kampanjen We Love Fair Transport vill vi i sommar tillsammans uppmärksamma Fair Transport! Grunden för att framtidens transporter, när vi börjar få ett mer normalt tillstånd i samhället är en hållbar affär. Fair Transport är vårt sätt att tillsammans synliggöra sunda och ansvarsfulla transporter. 

2020-06-04
Kollegahjälpen 20 år

Kollegahjälpens viktiga verksamhet har nu funnits i 20 år. Hjälp oss hjälpa! Telefonnumret till oss bör finnas i alla lastbilsförares kontaktlista. 

2020-06-04
Stora men stabila variationer inför en osäker sommar

Sommaren har inte slagit in i åkerinäringen ännu trots värmebölja i delar av landet. Enligt vår senaste undersökning bland medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag har cirka 50 procent av åkeriföretagen en oförändrad orderingång. Men sommaren blir osäker.