2024-05-16
SÅ Podden möter ett av våra medlemsföretag

I detta poddavsnitt har vi bjudit in Jonas Mattson som driver timmerbilsåkeriet Bröderna Mattsons Åkeri i Heby. Vi pratar bland annat om vinterväghållning, hur det är att driva ett mindre åkeri, skogslogistik, rekrytering och omställning.

2024-05-13
Kort och tänkvärt kring kör- och vilotider och trafiktillstånd

Sveriges Åkeriföretag vill vidarebefordra tips från Transportstyrelsen om tre rutiner som transportföretag kan införa för att minimera framtida överträdelser. 

2024-05-08
Träffa åkerikollegor på en medlemskväll i Luleå 23 maj

Sveriges Åkeriföretag vill bjuda in medlemmar och blivande medlemmar till en medlemskväll i Luleå den 23 maj. Ta chansen att träffa åkerikollegor under lättsammare former.

2024-05-06
Förslag på vägar för 34,5 meters fordonståg efterfrågas

Trafikverket vill senast 19 maj 2024 ha in näringslivets förslag på nya vägar för 34,5 meters fordon för att kunna öppnas 1 januari 2025.

2024-04-29
Behöver du YKB delkurs 1 eller 5? Nu finns möjlighet att gå ena kursen digitalt

Vi kommer att hålla en digital YKB delkurs 5 på måndag den 10 juni och delkurs 1 tisdag den 11 juni. Det är fortsatt bara tillåtet att gå max 12 timmar på distans inom aktuell YKB-period. Välkommen att anmäla dig men läs först våra råd här.

2024-04-29
Välkomna till Rättvik på medlemsträff den 5 juni!

Välkomna till Rättvik på medlemsträff den 5 juni. Du får en uppdatering av vad som är aktuellt inom Sveriges Åkeriföretag och därefter en ölprovning och visning av Dala Bryggeri i Rättvik. 

2024-04-25
Enkät för effektivare dispenshantering

Effektiv hantering av transportdispenser är av stor vikt för åkerinäringen och dess kunder. För att få ett större underlag om hur branschen uppfattar hanteringen av dispenser, ber vi dig som söker dispenser att fylla i vår enkät.

2024-04-25
Topp 40 under 40 synliggör åkerinäringens yngre förebilder  

Nomineringen är öppen! Åkerinäringen är en samhällsbärande framtidsbransch vars utveckling drivs av många engagerade personer med olika roller i företagen. Den brillans, professionalism, glädje, inspiration och jäklar anamma som är så viktigt för att ta branschen framåt vill vi synliggöra. Därför lanserar Sveriges Åkeriföretag - Topp 40 under 40, en lista där vi får chans att lyfta fram personer från den yngre generationen som på sitt unika sätt bidrar positivt till branschen.

2024-04-25
Omkörningsförbud på Svinesundsbron på väg att tas bort

Trafikverket tillstyrker nu upphävande av förbud mot omkörning med tung lastbil i sydlig färdriktning. Svinesundskommittén ska senast den 13 maj 2024 lämna synpunkter på Trafikverkets yttrande. Länsstyrelsen kommer därefter att fatta beslut på de handlingar som finns i ärendet och ett införande kan äntligen bli verklighet.

2024-04-24
LBC Frakts kunder satsar på el

I samband med att LBC Frakt höll sin bolagsstämma den 18 april delades årets hållbarhetspris ut. Priset delades denna gång av 15 företag som samtliga är kunder till LBC Frakt och som valt att satsa på helt elektrifierade transporter.  

2024-04-24
Euro 7: rådet antar nya regler om utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar 

Rådet har antagit Euro 7-förordningen, som innehåller regler om utsläppsgränser för vägfordon och om batteriers hållbarhet. Detta är det sista steget i beslutsprocessen.
Den text som antagits omfattar personbilar, skåpbilar och tunga fordon i en enda rättsakt och syftar till att ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från avgaser och bromsar. I den nya förordningen fastställs också strängare livslängdskrav.

2024-04-23
Medlemslunch i Köping

Sveriges Åkeriföretag Mitts nya branschföreträdare Maria Werpers Dahl bjuder in alla medlemmar till en lunch och samtal kring branschfrågor fredagen den 24 maj i Köping. Även du som är nyfiken på att veta mer om Sveriges Åkeriföretags arbete och kanske bli medlem är välkommen. 

2024-04-23
Mötesplats vinterväghållning på Mittia Park & Gata

Den 16 augusti bjuder Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna in till konferensen Mötesplats vinterväghållning på Mittia Park & Gata i Ljusdal. Under en förmiddag får du som deltagare lyssna på kompetensutvecklande föredrag och de mest aktuella frågorna som rör vinterväghållning.

2024-04-23
Nya öppningar i Lastbilskartellen

Nu finns det en möjlighet för åkeriföretag som ännu inte gått med i skadeståndsprocessen i Lastbilskartellen att göra det. Anmälan behöver komma in senast 31 maj 2024.

2024-04-22
Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon

Från och med den 19 april 2024 gäller nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last – samt nya allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last.

2024-04-16
Säkra infrastrukturen för samhällets transportbehov

Sveriges Åkeriföretag har svarat på inriktningsunderlaget för infrastrukturplanering för perioden 2026-2037. För samhällets transportbehov är en fungerande infrastruktur avgörande och utgör en viktig del i omställningen och för att skapa förutsättningar för ökad transporteffektivitet.

2024-04-12
Vill ni veta mer om Styrelsearbete?

Har ni kommande förändringar på gång i er styrelse, kanske flera nya ledamöter eller önskar ni bara lite uppfräschning i era kunskaper kring styrelsearbetet? 

2024-04-12
Samsyn mellan branscher om behovet av förenklade dispenser

Behovet av att förenkla dispenshantering och korta handläggningstider förenar Sveriges Åkeriföretag och Mobilkranföreningen. Båda branschorganisationerna ser potential till förbättringar för transportdispenser både på kort och lång sikt. 

2024-04-10
SÅ Podden - Asfalt och beläggning

Tillsammans med Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för beläggning på Trafikverket ägnar vi detta poddavsnitt till något så viktigt som asfalt och beläggning. 

2024-04-08
Svenska Truckers fortsätter locka nya lastbilschaufförer och visa upp branschen

Den 15 april är det premiär för den nionde säsongen av TV-serien Svenska Truckers som blivit en publikfavorit på Viaplay och i TV3. Programmet fortsätter i den nya säsongen att lyfta fram svenska lastbilschaufförer för att locka nya förare till yrket.