2021-11-30
Sveriges Åkeriföretag välkomnar den nya regeringen

Som åkerinäringens branschorganisation ser vi att svensk åkerinäring även fortsatt kommer vara en viktig del i arbetet med att stärka och bygga vårt land.

2021-11-25
Seminarieserie del 6 - Hållbara transportinköp

Välkomna till ytterligare ett webbinarie i vår seminarieserie på väg mot fossilfria godstransporter. Del sex handlar om hållbara transportinköp.

2021-11-24
Sveriges Åkeriföretag vill ändra tidsvillkoren för breda transporter

Sveriges Åkeriföretag har skickat en uppmaning (hemställan) till Transportstyrelsen om en ändring i de allmänna villkoren, gällande tidsvillkor, för breda transporter. Föreslagna ändringar grundar sig på en nyligen publicerad forskningsrapport.

2021-11-23
Viktigt för dig som gått YKB hos andra utbildare

När du går hela din YKB-fortbildning hos Sveriges Åkeriföretag rapporterar vi dig till Transportstyrelsen när du är klar med alla fem delkurser. Om du gått YKB hos annan utbildare finns det några saker du behöver tänka på.

2021-11-23
Sista chansen att gå digital YKB i år!

Under 2021 har det varit möjligt att genomföra hela sin YKB-fortbildning om 35 timmar på distans (digitalt) och detta upphör att gälla efter 31 december 2021. Läs våra goda råd här.

2021-11-22
Ingen julstämning eller Black Friday utan lastbilar

Som E-handelskonsument kan du bidra till omställningen till en fossilfri transportsektor.

2021-11-18
Cementa får fortsatt tillstånd att bryta kalk

Cementa får ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland till och med den 31 december 2022.

2021-11-17
Inbjudan - Lönsamma och hållbara affärer

Sveriges Åkeriföretag och Scania Sverige bjuder in till ett webbinarium den 30 november med tema lönsamhet och hållbarhet. 

2021-11-17
Trafikverket skjuter upp planerade hastighetssänkningar

I slutet av oktober beslutade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att årets hastighetsanpassningar inte beslutas den 1 november.

2021-11-17
Stort fokus på effektiv cirkulär masshantering 

Just nu märker vi ett stort intresse för cirkulär hantering av massor och Sveriges åkeriföretag är engagerade i flera projekt.

2021-11-17
Nej till att köra tyngre lastbilar med B-körkort

Transportstyrelsen rekommenderar inte att det införs undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort.

2021-11-11
Kollegahjälpens dag den 12 november

I trafiken kan vi inte styra allt som händer- olyckor sker. Om det händer dig som lastbilsförare se till att du har Kollegahjälpens telefonnummer i din mobil- 020-59 60 00. Ett samtal med en kamratstödjare kan hjälpa dig vidare. https://www.kollegahjalpen.se/

2021-11-11
Förtydligande om ADR-utbildning och examination

MSB skickade 21 september ut information om giltighetstid avseende ADR-utbildning enligt nedan. Myndigheten vill på förekommen anledning göra ett förtydligande: Det gäller endast de förare vars intyg omfattats av det multilaterala avtalet M333.

2021-11-10
Tänk på detta inför din körning på vinterväglag

rata gärna med era anställda om vilka riktlinjer ni har på företaget under vintermånaderna med tanke på halka och eventuella framkomlighetsproblem. Trafiksäkerhet och förarnas arbetsmiljö påverkas av fler parametrar denna tid på året.

2021-11-02
Vinter och vinterväghållning

En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att gods och personer ska komma fram på ett trafiksäkert sätt.

2021-10-29
Stora möjligheter att stoppa fusket i transportbranschen

Sveriges Åkeriföretag har svarat på regeringens remiss om genomförandet av mobilitetspaketet. Tillsammans med en fungerande kontrollfunktion finns stora möjligheter att komma åt fusket i transportbranschen. 

2021-10-28
Regeringen fattar beslut om höjda sanktionsavgifter

Regeringen har fattat beslut om preciserade regler för utländska åkerier som utför inrikes godstransporter i Sverige. Samtidigt höjs sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna från 40 000 kr till 60 000 kr. 

2021-10-28
Sveriges Åkeriföretag Skaraborg firar 90 år

Sveriges Åkeriföretag regionala förening i Skaraborg firar 90 år. För att fira detta är en 30 minuter lång dokumentärfilm framtagen där tittarna får följa ett antal medlemsföretag från regionen i en tidsresa från 1930-talet till nutid. 

2021-10-28
NLA söker praktikant till Bryssel för våren 2022

Sveriges åkeriföretags intresseorganisation i EU, Nordic Logistics Association, söker en praktikant till kontoret i Bryssel från 1 februari 2022 till 31 juli 2022.

2021-10-22
Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen i gemensamt utspel om transporteffektivitet

I det gemensamma utspelet ges förslag på åtgärder och aktiviteter till bransch och näringsliv, till politiken, Trafikverkets trafikplanering och Trafikverkets nationella infrastrukturplanering.