2019-12-09
Ge oss fossilfria alternativ till rimligt pris

Alltför stort fokus på höga bränsleskatter riskerar att drabba småföretagen eftersom fungerande fossilfria alternativ är dyrare eller saknas helt på många håll.

2019-12-03
Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

Rena och höginblandade biodrivmedel riskerar att förlora den skattebefrielse som varit en viktig förutsättning för produktion. En skattehöjning skulle leda till en prisökning med 35 procent. 

2019-12-03
Ny branschstandard för GDPR

Vi kan med glädje informera om att GDPR Manualen nu finns tillgänglig för nedladdning bakom våra medlemssidor. Vi uppmuntrar våra medlemmar att gå in och ladda ned Uppförandekoden och redan nu göra sig bekanta med materialet.

 

2019-11-20
Praktikant sökes till NLA i Bryssel 

Nordic Logistics Association (NLA) söker praktikant till kontoret i Bryssel från mitten av januari 2020 till slutet av juni 2020, med möjlighet till förlängning.

2019-11-20
Mobiltelefon bakom ratten – ny dom från Hovrätten

Slutsats från hovrättens dom: Yrkesförare som inte uttryckligen omfattas av undantaget av handhållen kommunikationsutrustning ska låta bli att hålla någon utrustning i handen, om så bara för en kort sekund. 

2019-11-15
Åkeriföretagen i norr i framkant med Fair Transport

Styrelsen i Sveriges Åkeriföretag Norr är nu den första regionala styrelsen där samtliga åkerier som styrelseledamöterna representerar har anslutit sig till nya uppdaterade Fair Transport.

2019-11-12
Återvinningsdagen 2020

Den 30 januari 2020 bjuder Sveriges Åkeriföretag och Återvinningsindustrierna in till årets konferens om cirkulär ekonomi, teknik och miljö med fokus på återvinningsbranschen.

2019-11-12
Viktigt beslut i Förvaltningsrätten

Transportstyrelsen kan inte kontrollera tillämpningen av vägarbetstid där lokala överenskommelser ingåtts.  

2019-11-08
Höstmöte i Halmstad

Sveriges Åkeriföretag Halland bjuder tillsammans med MOTORHALLAND in till åkarträff den 26 november.

2019-11-05
Följ med till Österrike i april

Följ med på Sveriges Åkeriföretag Västra Götalands konferensresa till Österrike för aktiva åkare den 22-26 april 2020.

2019-10-29
Vi hjälper dig med registreringen för Fair Transport: 28 nov i Göteborg

Gör åtagandet för Fair Transport du med! Vi hjälper dig med registreringen den 28 nov i Göteborg. 

2019-10-28
27 punkter om fossilfrihet överlämnas

Sveriges Åkeriföretag närvarade när Fossilfritt Sverige lämnade över 27 punkter för fossilfrihet till regeringen.

2019-10-23
Förares sociala villkor utreds i rapport

Yrkesförare allt bättre på att följa reglerna men stora skillnader i sociala villkor mellan svenska och utländska förare. Slutsatserna i rapporten stödjer verkligen behovet av reformer enligt mobilitetspaketet. Det stärker även behovet av våra medlemsföretags initiativ Fair Transport. 

2019-10-21
Hur stoppar vi arbetsmarknadskriminalitet?

Eftermiddagen den 7 november bjuder Stora branschgruppen in till ett seminarium om de sekretessregler som idag hindrar samverkan mellan myndigheter i arbetet mot arbetsmarknadskriminalitet.

2019-10-21
Utökat antal platser på LBC-dagen

Vi har passerat 60 anmälda till LBC-dagen den 7 november och har nu utökat så att fler får plats. Välkommen med din anmälan. Läs mer om LBC-dagen

2019-10-16
Winter is coming – så förbereder ni er

När ni planerar era transporter, tänk på att kyla, mörker och nederbörd gör att vissa saker tar längre tid. Läs vår checklista inför vintern.

2019-10-15
Hållbara hastigheter helt i linje med Fair Transport

Åtta av Sveriges största transportköpare tar nu tillsammans med Trafikverket ett gemensamt ansvar för att bidra till en ökad hastighetsefterlevnad genom sina upphandlingar och beställningar av transporter.

2019-10-11
Till åkeriföretag och yrkesförare som trafikerar Storbritannien

Storbritanniens Department for Transport (DFT) har skickat ett brev till transportföretag och transportorganisationer inom EU inför Storbritanniens utträde den 31 oktober. 

2019-10-08
Farligt gods konferensen 2019

Farligt gods konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. Den genomförs i Göteborg den 14 november.

2019-10-08
Nordic Logistics Association (NLA) söker VD/topplobbyist till Bryssel

Vi söker en erfaren lobbyist, helst med solid kunskap om transportpolitiken i EU och i Norden, och som med bas i Bryssel kan behålla, bygga och utveckla NLA’s nätverk för att skapa inflytande och genomslagskraft i EU.