Indexreglering blir allt viktigare

Publicerad 2021-10-12 / 15:21 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Kostnaden på diesel har stigit snabbt och prognoserna talar för att priset på diesel kommer fortsätta stiga. Detta beror främst på ökade oljepriser och den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver. Index är ett sätt att hantera kostnadsförändringar och något som alla åkeriföretag bör känna till och få in i kommande avtal. 

Varför Index

Osäkerheten kring utvecklingen av bland annat bränsle- och förarkostnader under en avtalsperiod leder ofta till ett behov av ökade marginaler hos transportsäljande företag. Att försöka gissa sig till en framtida kostnadsutveckling är väldigt riskfyllt samtidigt som fasta priser över tid gör det svårare med långvariga affärsöverenskommelser. Något som kan påverka kommande investeringar och möjligheter till företagsutveckling. 

Med SÅ Index kan både säljare och köpare av transporter på ett enkelt sätt reglera kostnadsförändringar vid lastbilstransporter med underlag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är när förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls över tid, som förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär skapas för båda parter. 

Så funkar Index

Varje månad fastställer SCB kostnadsutvecklingen (indextal) för olika lastbilsserier, det kan vara serier för exempelvis långväga distribution, skogsråvara eller avfallstransporter. Varje serie är en sammanslagning av flera olika kostnader. 

Priserna som du som transportör lämnar i offert/anbud är de baspriser som omfattas av indexregleringen. Vid avtalstecknande sätts en basmånad. Det är basmånadens indextal som används för att spegla baspriset och som kostnadsutvecklingen därefter regleras efter. Det är den procentuella skillnaden mellan basmånadens indextal och avläsningsmånadens indextal som visar kostnadsutvecklingen. Index kompenserar dig alltså inte för ett för lågt satt pris i affärsuppgörelsen. 

Hur ofta ska man läsa av och reglera index?
SVAR: Kostnader som kan ändras snabbt och har stor påverkan, som exempelvis diesel bör läsas av oftare, förslagsvis månadsvis. Kostnader som exempelvis lön som inte ändras lika ofta kan läsas av mer sällan, exempelvis årligen.

När ska man använda sig av DMT, drivmedelstillägg?
SVAR: Även om drivmedelskostnaden både kan stiga och sjunka så är motiven för DMT framförallt att hantera situationer med kraftiga prisstegringar på diesel. Genom att använda sig av DMT kan du indexreglera dieseln oftare. Vanligast är att man följer prisutvecklingen för diesel i de avläsningar som SCB gör i serien K92SÅ0900 Diesel. Genom att använda sig av DMT kan ni även avtala om hur stor andel bränslet är av den totala kostnaden, till skillnad från SCBs färdiga indexserier.  

SÅ Index Webb

Genom att använda vårt webbaserade verktyg SÅ Index webb får du stöd och hjälp att räkna på och läsa av dina indexjusteringar. På www.transportindex.se har vi samlat mycket användbart såsom indextal, DMT och mallar för hur man räknar ut sin bränsleandel. Vi genomför även utbildningar och erbjuder rådgivning kring Index. 
 

 

SÅ Index webb

Kontakt

Om du har frågor om index. Kontakta transportekonomigruppen:

Mail: transportekonomi@akeri.se
Telefon: 010-510 03 03
Frågor och svar om index: Vi har samlat vanligen förekommande frågor och svar här. 

Om du har frågor om Index i avtalsskrivning. Kontakta våra jurister:
Telefon: 010-510 54 00