Stabila timmertransporter trots pandemin

Publicerad 2021-02-12 / 08:10 av Charlotta.Nilsson i Corona

Sveriges Åkeriföretag undersöker löpande läget i branschen. Efter årets första enkät sticker skogsindustrin ut med minst påverkan av pandemin. Hela 82 procent uppger att de har en oförändrad efterfrågan på transporter, och knappt två procent att de riskerar att säga upp personal. 

Skogen står stark mot pandemin verkar det som, otroligt glädjande att ett segment sticker ut i en positiv riktning. Drygt tretton procent tycker att läget blivit bättre sedan förra mätningen i december 2020, men skogen verkar generellt ha klarat sig bra under hela pandemin, i augusti hade över 77 procent en oförändrad volym.

Det är tråkigt nog inte enbart goda nyheter, vi ser en bred osäkerhet inför framtiden i frisvaren. Oro verkar finnas i hela branschen. Flera anger att de inte vågar investera i nya fordon. Omsättningen minskar. Det är hög sjukfrånvaro och VAB. Verkstäderna har svårt att få fram reservdelar och har permitterat folk. Det uppstår osäkerhet kring lastning och lossning av gods då chaufförerna inte får komma in på vissa terminaler och det är fortfarande problem för många att få låna toaletten. 

Mer fakta från undersökningen om läget i branschen:

  • Mätningen visar att en mindre andel av personalen nu är sjukskrivna jämfört med sista veckorna förra året, ca 14 procent mot 17 procent i december 2020.
  • 862 respondenter har fullföljt enkäten. 
  • Företagen som verkar inom närdistribution uppvisar fler sjukskrivna än övriga företag, drygt 20 procent jämfört med drygt 14 procent. 
  • Närmare 60 procent visar oförändrad volym jämfört med 50 procent i december 2020.
  • 9 procent av uppger att läget förbättrats jämfört med ca 4 procent vid förra mätningen.
  • Stockholmsområdet uppvisar i högre grad sjukskrivningar än övriga landet. Nästan 23 procent av personalen är sjukskriven till följd av pandemin. 
  • I Skåne och Västra Götaland är motsvarande siffra ca 17 procent samt i övriga landet är ca 14 procent sjukskrivna.