Nu börjar det nya normala efter pandemin

Publicerad 2021-06-07 / 08:09 av Charlotta.Nilsson i

En nationell lösning för YKB är nära

Publicerad 2020-12-11 / 08:18 av Charlotta.Nilsson i

EU beslut om undantag - 7 månaders förlängning av YKB-intygen

Publicerad 2020-05-29 / 13:19 av Charlotta.Nilsson i

Inget fortsatt undantag från kör- och vilotidsreglerna

Publicerad 2020-05-25 / 15:40 av Charlotta.Nilsson i

Yrkesförare måste prioriteras

Publicerad 2020-05-20 / 09:19 av Charlotta.Nilsson i

Det onormala är det nya normala

Publicerad 2020-05-07 / 14:48 av Charlotta.Nilsson i

Vi behöver en förlängning av giltighetstiden på YKB

Publicerad 2020-04-29 / 08:44 av Charlotta.Nilsson i

Nu behövs ett riktat transportstöd!

Publicerad 2020-04-02 / 10:25 av Charlotta.Nilsson i

Corona - Frågor och Svar

Published mån, 03/16/2020 - 12:54 by Charlotta.Nilsson i

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag

Corona: Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider

Publicerad 2020-03-16 / 09:58 av Charlotta.Nilsson i