Nu börjar det nya normala efter pandemin

Nu börjar det nya normala efter pandemin

Publicerad 2021-06-07 / 08:09 av Charlotta.Nilsson i Corona

I vår senaste undersökning om läget i branschen sedan pandemin som Sveriges Åkeriföretag genomfört regelbundet sedan mer än ett år framträder en tydlig förbättring av läget. I början av året hade drygt 8 procent mer att göra än normalt. Nu är det nästan 16 procent av företagen som uppvisar mer att göra jämfört med den nivå som vi betraktade som normal motsvarande period 2020. 

Det är en väsentlig skillnad till det bättre i efterfrågan på transporter just nu i hela landet, även i Stockholm ökar det även om det inte riktigt tagit full fart där, jämfört med hur det såg ut i samma period 2020.

Bland storstadsområdena är det städer i Skåne och Västra Götaland som uppvisar störst förbättring. I februari i år uppgav ca 6 procent av företagen i Västra Götaland att de hade mer att göra än normalt. I samma region rapporterar drygt 14 procent av företagen att de har mer att göra. Samma trend ses i Skåne, 12 procent jämfört med drygt 17 procent. 

Positiv trend för branschens alla segment 
För ett år sedan var företagen som verkar inom när- och fjärrdistribution, de segment där pandemin först gav stora konsekvenser drabbade med mindre beläggning än normalt. När hyllorna i landets butiker tömdes på varor och landets restauratörer fick se tomma stolar i sina restauranger ändrades transportflödena till butiker, restauranger och hotell.  Nu ser vi tecken på att konsekvenserna av pandemin är på väg att ebba ut för åkerier inom när- och fjärrdistribution där undersökningen visar på en tydlig uppgång sedan den 1 juni 2020. 
I maj 2020 hade 8 procent mer att göra än normalt, medan närmare 30 procent av företagen nu uppger att de har mer att göra. 

Bygg-och anläggningstransporterna uppvisar större transportvolymer nu än för ett år sedan. Den 1 juni 2020 uppgav drygt 32 procent att de hade mindre att göra än normalt. Nu ett år senare är det ca 16 procent som uppger att de har mindre att göra. 
Drygt 12 procent uppger sig ha mer att göra nu den 31 maj jämfört med ca 8 procent den 1 juni 2020. En tydlig förbättring av läget.

Transporter inom skogsindustrin är det segment bland godstransporter som uppvisat relativt liten påverkan av pandemin. Drygt 80 procent har oförändrade transportvolymer. Jämfört med förra mätningen i mars 2021 syns även en liten lägesförbättring. Skogstransporterna ligger i linje med övriga branschens förbättrade volymer.