åkerinäringen påverkas av Corona

Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Publicerad 2020-03-26 / 09:43 av Charlotta.Nilsson i Corona

Alla branscher påverkas av coronavirusets spridning. Stora delar av Sverige har stannat vilket påverkar en småföretagarbransch som åkerinäringen hårt. Att samhällsviktiga transporter genomförs, och att vi har åkeriföretag när krisen är över är av största vikt.  

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin, både vad gäller sjukdomen covid-19 samt effekterna av samhällets försök att begränsa smittspridning. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

Gemensamt och tydligt är att oron och ångest är utbredd bland företagen. Osäkerheten är stor: kommer jag att klara mig? Vilka stöd finns för mig som småföretagare? Hur ska vi hantera alla sjukskrivningar?   

Ett stort arbetsmiljöproblem är att förarna ses på med misstänksamhet. De har svårt att få frakthandlingar signerade och många berättar att de inte får låna toaletten hos kund, som av rädsla för smittspridning håller förarna på avstånd. Det är heller inte ovanligt att förare kommer för att leverera och möts av låsta dörrar, då ingen är på plats. Sammantaget gör detta att lastning och lossning tar lång tid samt att arbetsmiljön för förarna försämras.  
 
Alla segment inom åkerinäringen drabbas av coronavirusets effekter i olika utsträckning.  

Hårdast drabbade är distribution där 50 % av företagen har en minskad arbetsbelastning, 21 % har eller kommer att säga upp personal och 19 % anger att de har personal sjukskrivna. Endast 6 % anger att de har en högre arbetsbelastning.  

Hos de som kör livsmedel ser vi att 23 % har fått mer att göra och 42 % mindre att göra. 23 % av företagen har sagt upp personal och hela 25 % anger att de har personal sjukskrivna. 

Skog- tank- och lantbrukstransporterna ser ut att klara sig bäst initialt. Skogen kan köra så länge industrin har öppen och inte sjukskrivningarna går upp. 85 % av skogsåkerierna har en oförändrad arbetsbelastning. Tanktransporterna minskar successivt till följd av vikande efterfrågan på drivmedel.  

Fjärr, anläggning, bygg och renhållning redovisar en minskad arbetsbelastning hos 40 % av företagen. Uppsägningarna är märkbara inom Fjärr, 21 % av företagen anger att de sagt upp eller kommer att säga upp anställda. Inom bygg redovisar 10 % av företagen att de sagt upp förare.  

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen hos våra medlemsföretag. 

Kontakt

Fler nyheter med anledning av Corona

2021-06-07
Nu börjar det nya normala efter pandemin

I vår senaste undersökning om läget i branschen sedan pandemin som Sveriges Åkeriföretag genomfört regelbundet sedan mer än ett år framträder en tydlig förbättring av läget.

2021-03-05
Nya corona-regler om du kör till Tyskland

Från och med söndagen den 7 mars 2021, klockan 00:00, kommer Sverige, Ungern och Jordanien att betraktas som högriskområden enligt tyska CoronaEinreiseVO. Detta ställer krav på registrering och coronatest.

2021-02-12
Stabila timmertransporter trots pandemin

Sveriges Åkeriföretag undersöker löpande läget i branschen. Efter årets första enkät sticker skogsindustrin ut med minst påverkan av pandemin. Hela 82 procent uppger att de har en oförändrad efterfrågan på transporter, och knappt två procent att de riskerar att säga upp personal. 

2021-02-11
Förlängning av YKB i EU

Igår röstade Europaparlamentet om kommissionens förslag till tillfälliga förlängningar av giltigheterna för olika kompetensbevis, bland annat YKB. Förslaget, som behandlades av medlemsstaterna den 3 februari, blev antaget med en stor majoritet, 647 parlamentariker röstade för, 24 emot och 19 avstod från att rösta.

2021-02-10
Brexit och TIR-carnet

Handels- och samarbetsavtal mellan den brittiska regeringen och EU-kommissionen som slöts den 24 december 2020 tillämpas från den 1 januari 2021. Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU.

2021-02-08
Nya inresebegränsningar i Danmark

Från den 7 februari 2021 gäller nya begränsningar i Danmark. Från midnatt måste personer som kommer in i Danmark testas och isoleras i tio dagar.
Det finns några undantag för detta.

2021-02-05
Ytterligare förlängning på ADR-intyg och Säkerhetsrådgivare

MSB förlänger avtalen som styr giltighetstiden på intygen för ADR och Säkerhetsrådgivare. Giltighetstiden för de ADR-intyg och de intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2021-09-01 förlängs och är nu giltiga t.o.m. 2021-09-30. 

2021-02-05
Gränspassage Norge, Finland, Danmark och Sverige

Nu får vi hårdare regler för gränspassage mellan våra grannländer. Generellt kan sägas att transport av gods är undantagen från coronatester och ska kunna passera fritt. 

2021-01-22
YKB – Klartecken för 35 timmars distansundervisning

Nu har regeringen publicerat förordningarna om ändringarna kring YKB och vi läser med glädje att hela fortbildningen får genomföras på distans. Detta innebär att följande nu gäller från 1 februari 2021.

2020-12-17
Stora variationer - Corona splittrar åkeriföretagen

Årets sista undersökning ut mot medlemsföretagen visar fortsatt oro för hur Coronapandemin ska påverka verksamheten. Det gäller oro för nedgång i efterfrågan på transporter, hur kravutbildningar ska lösas samt inte minst sociala trångmål såsom att inte kunna fika med kollegor, till bristfälliga möjligheter att kunna gå på toaletten vid lastning eller lossning.