åkerinäringen påverkas av Corona

Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Publicerad 2020-03-26 / 09:43 av Charlotta.Nilsson i Corona

Alla branscher påverkas av coronavirusets spridning. Stora delar av Sverige har stannat vilket påverkar en småföretagarbransch som åkerinäringen hårt. Att samhällsviktiga transporter genomförs, och att vi har åkeriföretag när krisen är över är av största vikt.  

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin, både vad gäller sjukdomen covid-19 samt effekterna av samhällets försök att begränsa smittspridning. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

Gemensamt och tydligt är att oron och ångest är utbredd bland företagen. Osäkerheten är stor: kommer jag att klara mig? Vilka stöd finns för mig som småföretagare? Hur ska vi hantera alla sjukskrivningar?   

Ett stort arbetsmiljöproblem är att förarna ses på med misstänksamhet. De har svårt att få frakthandlingar signerade och många berättar att de inte får låna toaletten hos kund, som av rädsla för smittspridning håller förarna på avstånd. Det är heller inte ovanligt att förare kommer för att leverera och möts av låsta dörrar, då ingen är på plats. Sammantaget gör detta att lastning och lossning tar lång tid samt att arbetsmiljön för förarna försämras.  
 
Alla segment inom åkerinäringen drabbas av coronavirusets effekter i olika utsträckning.  

Hårdast drabbade är distribution där 50 % av företagen har en minskad arbetsbelastning, 21 % har eller kommer att säga upp personal och 19 % anger att de har personal sjukskrivna. Endast 6 % anger att de har en högre arbetsbelastning.  

Hos de som kör livsmedel ser vi att 23 % har fått mer att göra och 42 % mindre att göra. 23 % av företagen har sagt upp personal och hela 25 % anger att de har personal sjukskrivna. 

Skog- tank- och lantbrukstransporterna ser ut att klara sig bäst initialt. Skogen kan köra så länge industrin har öppen och inte sjukskrivningarna går upp. 85 % av skogsåkerierna har en oförändrad arbetsbelastning. Tanktransporterna minskar successivt till följd av vikande efterfrågan på drivmedel.  

Fjärr, anläggning, bygg och renhållning redovisar en minskad arbetsbelastning hos 40 % av företagen. Uppsägningarna är märkbara inom Fjärr, 21 % av företagen anger att de sagt upp eller kommer att säga upp anställda. Inom bygg redovisar 10 % av företagen att de sagt upp förare.  

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen hos våra medlemsföretag. 

Kontakt

Fler nyheter med anledning av Corona

2020-06-04
Stora men stabila variationer inför en osäker sommar

Sommaren har inte slagit in i åkerinäringen ännu trots värmebölja i delar av landet. Enligt vår senaste undersökning bland medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag har cirka 50 procent av åkeriföretagen en oförändrad orderingång. Men sommaren blir osäker.

2020-06-02
Nytt intyg vid internationella transporter

EU-kommissionen har kommit med ett nytt intyg för resor inom EU för transportarbetare. Intyget finns på alla officiella språk. 

2020-05-29
EU beslut om undantag - 7 månaders förlängning av YKB-intygen

En förare vars YKB går ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 kommer få en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis. Detta enligt en ny EU-förordning som börjar gälla den 4 juni 2020.

2020-05-25
Inget fortsatt undantag från kör- och vilotidsreglerna

EU-kommissionen har meddelat att det inte är aktuellt med en förlängning av befintligt undantag från kör- och vilotidsreglerna. Regelverket återgår därmed till det normala från 1 juni 2020.

2020-05-20
Yrkesförare måste prioriteras

Corona-pandemin fortsätter slå hårt mot transportsektorn och åkerinäringen har det tufft men på en stabil nivå. Enligt vår senaste mätning bland Sveriges Åkeriföretags medlemmar märks nedgången jämnt fördelad över branschsegment och regioner.

2020-05-14
Tillfälliga regler för studentflak

Transportstyrelsen har nu infört tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande under år 2020.

2020-05-08
Ny app för gränspassager

Kommissionen har tillsammans med EU:s ”Galileo-byrå” tagit fram en ny app som visar väntetider vid gränsövergångar.

2020-05-07
Det onormala är det nya normala

Den samlade bilden av läget i branschen är präglad av fortsatt stor osäkerhet. Situationen kan vara på väg att nå en viss normalisering en period där beläggningen ligger stabilt men på en delvis oroande låg nivå. Bland ljuspunkterna finns framför allt livsmedelstransporter kring våra större städer. 

2020-04-29
Vi behöver en förlängning av giltighetstiden på YKB

Som vi framfört vid upprepade tillfällen, till både Infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen, måste giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset, YKB förlängas. Nu har regeringen skickat ut en remiss av en promemoria som behandlar detta. En remiss som vi självklart besvarat.

2020-04-28
Åkeriorganisationer tillskriver parlamentet om mobilitetspaketet

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med 15 europeiska åkeriorganisationer skickat en direkt uppmaning till Europaparlamentet om att slutligen få Mobilitetspaketet antaget. Detta skedde genom en skrivelse via Nordic Logistics Association, NLA, under måndagen den 28 april. Vi kan inte vänta längre, är vårt gemensamma budskap.