åkerinäringen påverkas av Corona

Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Publicerad 2020-03-26 / 09:43 av Charlotta.Nilsson i Corona

Alla branscher påverkas av coronavirusets spridning. Stora delar av Sverige har stannat vilket påverkar en småföretagarbransch som åkerinäringen hårt. Att samhällsviktiga transporter genomförs, och att vi har åkeriföretag när krisen är över är av största vikt.  

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin, både vad gäller sjukdomen covid-19 samt effekterna av samhällets försök att begränsa smittspridning. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

Gemensamt och tydligt är att oron och ångest är utbredd bland företagen. Osäkerheten är stor: kommer jag att klara mig? Vilka stöd finns för mig som småföretagare? Hur ska vi hantera alla sjukskrivningar?   

Ett stort arbetsmiljöproblem är att förarna ses på med misstänksamhet. De har svårt att få frakthandlingar signerade och många berättar att de inte får låna toaletten hos kund, som av rädsla för smittspridning håller förarna på avstånd. Det är heller inte ovanligt att förare kommer för att leverera och möts av låsta dörrar, då ingen är på plats. Sammantaget gör detta att lastning och lossning tar lång tid samt att arbetsmiljön för förarna försämras.  
 
Alla segment inom åkerinäringen drabbas av coronavirusets effekter i olika utsträckning.  

Hårdast drabbade är distribution där 50 % av företagen har en minskad arbetsbelastning, 21 % har eller kommer att säga upp personal och 19 % anger att de har personal sjukskrivna. Endast 6 % anger att de har en högre arbetsbelastning.  

Hos de som kör livsmedel ser vi att 23 % har fått mer att göra och 42 % mindre att göra. 23 % av företagen har sagt upp personal och hela 25 % anger att de har personal sjukskrivna. 

Skog- tank- och lantbrukstransporterna ser ut att klara sig bäst initialt. Skogen kan köra så länge industrin har öppen och inte sjukskrivningarna går upp. 85 % av skogsåkerierna har en oförändrad arbetsbelastning. Tanktransporterna minskar successivt till följd av vikande efterfrågan på drivmedel.  

Fjärr, anläggning, bygg och renhållning redovisar en minskad arbetsbelastning hos 40 % av företagen. Uppsägningarna är märkbara inom Fjärr, 21 % av företagen anger att de sagt upp eller kommer att säga upp anställda. Inom bygg redovisar 10 % av företagen att de sagt upp förare.  

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen hos våra medlemsföretag. 

Kontakt

Fler nyheter med anledning av Corona

2020-04-02
Poddavsnitt - Corona

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19.

2020-04-02
Nu behövs ett riktat transportstöd!

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser.

2020-03-31
Debatt: Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Regeringen måste agera förebyggande för att hålla färjetransporterna vid liv, skriver Svensk Sjöfarts och Sveriges Åkeriföretags respektive vd:ar i en debattartikel som publicerats i Jönköpings Posten den 25 mars.

2020-03-30
Corona - IRU - Nuläge godstransporter i medlemsländer

Corona - IRU sammanställer löpande information gällande hur olika länders restriktioner påverkar gods- och persontransporter.

2020-03-30
Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

2020-03-26
Corona - Intyg för ADR förlängs

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

2020-03-26
Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

2020-03-25
Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.