Corona - fler dispenser behövs

Publicerad 2020-03-19 / 09:39 av Charlotta.Nilsson i Corona

Igår träffade vi Infrastrukturministern och framförde bland annat att:

❗ Dispens måste ges från Vägarbetstidslagen

❗ Dispens behövs för YKB och ADR, både gällande de vars sista kurs ställs in och för att kunna stärka upp med exempelvis pensionärer som idag inte har ett giltigt YKB

❗ Inom vår bransch drabbas olika segment olika hårt. Många företag kommer att behöva mer stöd än hittills beslutat stödpaket

❗ Yrkesförare ska prioriteras och borde klassas som ett samhällskritiskt yrke

Vi börjar vara kusligt nära vårt fiktiva scenario – En vecka utan lastbil. Åtgärder måste sättas in för att undvika detta. Som branschorganisation har vi dagliga kontakter med flertalet myndigheter för att lyfta fram branschens behov för att fortsätta hålla Sverige rullande.

En stor eloge till alla. Ni är guld värda! ✨🙏

Läs mer om En vecka utan lastbil: https://www.akeri.se/sv/en-vecka-utan-lastbil-evul

Fler nyheter om Corona

2020-04-02
Poddavsnitt - Corona

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19.

2020-04-02
Nu behövs ett riktat transportstöd!

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser.

2020-03-31
Debatt: Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Regeringen måste agera förebyggande för att hålla färjetransporterna vid liv, skriver Svensk Sjöfarts och Sveriges Åkeriföretags respektive vd:ar i en debattartikel som publicerats i Jönköpings Posten den 25 mars.

2020-03-30
Corona - IRU - Nuläge godstransporter i medlemsländer

Corona - IRU sammanställer löpande information gällande hur olika länders restriktioner påverkar gods- och persontransporter.

2020-03-30
Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

2020-03-26
Corona - Intyg för ADR förlängs

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

2020-03-26
Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

2020-03-25
Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.