headerbild rösta

Regionala årsmöten i hela landet

Publicerad 2020-02-06 / 14:28 av Malin.carlsson i Event

Under rådande omständigheter med pågående smittspridning av corona-virus ber vi er att följa informationen på denna sida kring hur föreningarnas planering av sina regionala årsmöten ser ut.

 

ABC

OBS!
Under rådande omständigheter fick vi ställa in årsmötet den 21 april. Vi återkommer längre fram när vi kan meddela ett nytt datum.

Kontakt vid frågor: Joachim Wiberg, 010-510 54 02, Elena Sellin, 010-510 54 38, Torbjörn Heierson, 010-510 54 01

 

GOTLAND

På grund av rådande omständigheter har ordförande Magnus Lindby i samråd med Sveriges Åkeriföretag beslutat att flytta årsmötet som skulle genomföras den 20 april till nytt datum efter sommaren. Vi återkommer närmare då vi vet läget i samhället.
Kontakt: Ingemar Resare: 010-510 54 03

 

GÄVLEBORG

Sveriges Åkeriföretag Gävleborg genomförde sitt årsmöte digitalt lördag 2 maj kl 10:00. Kallelse och övriga handlingar har skickats till samtliga medlemsföretag. 

Under rådande omständigheter fick Sveriges Åkeriföretag Gävleborg och Gävleborgs Åkeriservice AB ställa in den planerade kryssningen med Viking Line M/S Cinderella den 27-28 mars. 
Kontakt: Margareta Holmström: 010-510 54 14

 

HALLAND

OBS! 
Under rådande omständigheter har vi tyvärr fått ställa in årsmötet den 18 april i Helsingborg. Årsmötet kommer att genomföras, men för tillfället vet vi inte när. Vi återkommer med mer information längre fram. 

Kontakt: Thomas Hammarström: 010-510 54 05

 

MITT

Sveriges Åkeriföretag Mitt genomförde sitt årsmöte digitalt tisdagen den 28 april kl 18:00. 
Se även information och kallelse här. 
Kontakt: Carina Ahlfeldt: 010-510 54 06

 

NORR

Sveriges Åkeriföretag Norr genomförde sitt årsmöte digitalt lördagen den 25 april kl 15:00. 
Tidigare har ju den planerade transportkonferensen i Lycksele den 13-15 mars blivit inställd.  
Se även information och kallelse här. 
Kontakt: Carina Ahlfeldt: 010-510 54 06

 

SKARABORG

OBS!
Under rådande omständigheter fick vi ställa in årsmötet den 25 mars. Vi återkommer med mer information längre fram. Vi hoppas ni alla förstår och har överseende med vårt beslut.


Kontakt: Annika Peterson: 010-510 54 11.

 

SMÅLAND-ÖLAND

Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland genomförde sitt årsmöte digitalt tisdagen den 30 juni.

Kontakt: Thomas Hammarström: 010-510 54 05

På grund av Covid-19 fick vi ställa in vårt tidigare planerade fysiska årsmöte den 18 april.

 

SYD

Eftersom vi är mitt uppe i en stor pandemi Covid-19 och vi fick ställa in vårt fysiska årsmöte den 18 april, kallar vi nu till ett digitalt årsmöte via Microsoft Teams lördag 12 september

Kallelse till årsmöte i Sveriges Åkeriföretag Syd

Föreningen Sveriges Åkeriföretag Syd kallar till stadgeenligt årsmöte via internet med Microsoft Teams som verktyg. 

NÄR: Lördag 12 september kl 10.00
VAR: Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams
HUR: Information skickas via e-post till alla anmälda

Aktuella handlingar, årsredovisning samt valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga ca två veckor innan mötet på denna sida. Rösträtt vid mötet har den som vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter till föreningen. Varje medlem har en röst. Enskild rösträtt genom ombud är begränsad så att medlem endast får företräda en annan medlem. 

Väl mött på digitalt vis!
önskar styrelsen för föreningen Sveriges Åkeriföretag Syd

ANMÄLAN: Anmäl ditt deltagande senast måndag 7 september till syd@akeri.se eller ring 010-510 54 00, välj medlemsservice.

Kontakt: Liane Ask 010-510 54 07

 

VÄRMLAND

Sveriges Åkeriföretag Värmland bjuder in till årsmöte --- planering pågår.
Kontakt: Per Broholm: 010-510 54 12

 

VÄSTRA GÖTALAND

Kallelse till årsmöte i Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland kallar nu till ett digitalt årsmöte med Microsoft Teams som verktyg tisdag 22 september kl 19.00. Det är möjligt att ansluta till mötet genom att ringa in.

NÄR: Tisdag 22 september kl 19.00
VAR: Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams
HUR: Information skickas via e-post till alla anmälda

Aktuella handlingar, årsredovisning samt valberedningens förslag kommer att skickas ut till anmälda ca 1 vecka innan. Motion ställs till styrelsen i Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland och skall vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar innan årsmötet. 
Rösträtt vid mötet har den som vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter till föreningen. Varje medlem har en röst. 

Väl mött på digitalt vis!
önskar styrelsen för föreningen Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

ANMÄLAN: Anmäl ditt deltagande senast tisdag 15 september till thomas.hammarstrom@akeri.se eller ring 010-510 54 00, välj medlemsservice.
INBJUDAN hittar du här.
Följ denna länk för att ta del av valberedningens förslag för Västra Götaland. 
Kontakt: Thomas Hammarström: 010-510 54 05 eller Pelle Joelsson: 010-510 54 09

 

ÖST

Sveriges Åkeriföretag Öst har genomfört sitt föreningsmöte onsdag 11 mars på Rejmes Lastvagnar, Berglundavägen 5 i Örebro.
Se inbjudan här.
Kontakt: jacob.hartman@akeri.se eller ring 010-510 54 04.