Sveriges Åkeriföretag Norr genomför sitt årsmöte digitalt

Publicerad 2020-03-24 / 14:21 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Norrs årsmöte genomförs digitalt

Sveriges Åkeriföretag Norr genomför sitt årsmöte digitalt lördag den 25 april kl 15:00. Det fysiska mötet som var planerat ställs in men vi tar nytt grepp och genomför årsmötet digitalt. 

Anmälan sker via mail till carina.ahlfeldt@akeri.se senast den 23 april men gärna tidigare.

 

Rösträtt vid mötet har den som vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter till föreningen. Varje medlem har en röst. Enskild rösträtt genom ombud är begränsad så att medlem endast får företräda en annan medlem.

Styrelseledamot har rösträtt, dock inte i frågor som rör förvaltningen för tiden från föregående möte.

Motion ställs till styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Norr och skall vara styrelsen till handa senast 45 dagar innan årsmötet.

Varmt välkommen hälsar styrelsen


Se kallelse under relaterade filer. 

Carina Ahlfeldt


Chef Medlemsservice och Regionchef Norr – Mitt – Gävleborg - Västra Götaland - Gotland
010-510 54 06
carina.ahlfeldt@akeri.se

dd