Sveriges Åkeriföretag Mitt genomför sitt föreningsårsmöte digitalt

Publicerad 2020-03-24 / 15:40 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Mitts årsmöte genomförs digitalt

Sveriges Åkeriföretag Mitt genomför sitt årsmöte digitalt tisdag den 28 april kl 18:00. Det fysiska mötet som var planerat ställs in men vi tar nytt grepp och genomför årsmötet digitalt. 

Anmälan sker via mail till carina.ahlfeldt@akeri.se senast den 24 april men gärna tidigare.
 

Rösträtt vid mötet har den som vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter till föreningen och Sveriges Åkeriföretag.

Varje medlem har minst en röst. Enskild rösträtt genom ombud är begränsad så att medlem endast får företräda en annan medlem. 
Styrelseledamot har rösträtt, dock inte i frågor som rör förvaltningen för tiden från föregående möte. 
Motion ställs till styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Mitt och skall vara styrelsen till handa senast 45 dagar innan årsmötet. 

 

Varmt välkommen hälsar styrelsen


Se kallelse under relaterade filer. 

Carina Ahlfeldt

Kontakta mig ang årsmötet i region Mitt
Chef Medlemsservice och Regionchef Norr – Mitt – Gävleborg - Västra Götaland - Gotland
010-510 54 06
carina.ahlfeldt@akeri.se

dd