Tanktransportdagen lockade rekordmånga deltagare 11-12 april

Publicerad 2019-04-26 / 12:42 av Malin.carlsson i Nyheter

Tanktransportdagen slog nyligen rekord i antal deltagare. Med ombord på Viking Lines fartyg Cinderella fanns närmare 130 deltagare som i ett dygn tog del av ett brett konferensinnehåll kopplat till tank- och bulktransporter. Stort tack till alla som deltog. Några av föredragshållarnas presentationer finns nu inlagda i programmet, se länkar nedan.

Tanktransportdagen genomförs vartannat år. 

Torsdag 11 april 2019

16:30       Inledning av moderator Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.
16:35       Klimatprogram för godstransporter. Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.
16:55       Åkerinäringens färdplan mot fossilfrihet. Tove Winiger/framförd av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.
17:20       Beslutsfattare om tyngre och längre fordon, vägskatt, drivmedel, robusthet.
                 Anders Åkesson (C), riksdagen, vice ordförande trafikutskottet.
18:00       Cinderella avgår från Stockholm. Hytter blir tillgängliga.
18:30       Buffémiddag, däck 8, reserverade bord. Visa din namnskylt.

Fredag den 12 april 2019

09:00       Nya ADR-regler 2019 och multilaterala avtal. Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB. 
10:00       Tillsyn av ADR. Patrik Wärlander, Polisen.
10:20       Paus, kaffe, frukt.
10:40       Biodiesel – hur stor är potentialen? Hur påverkas volymerna av reduktionsplikten?
Vilken politik behövs för att skala upp? Lars Lind, Adesso BioProducts AB (f.d. Perstorp)
11:10       Vilken mix av biobränslen, elvägar och batteriteknik uppnår fossilfria godstransporter på väg? Björn Nykvist, Stockholm Environment Institute
11:40       Paus, kaffe, frukt.
12:00       Tankfordon för högre bruttovikter i Sverige och Finland. Sven-Åke Sleth, Samat Nordic.
12:20       ADR-utbildning nu och i framtiden. Joakim Nielsen, DGM Sverige.
12:40       Aktuellt i åkerinäringen. Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.