Sveriges Åkeriföretags nätverk

Sveriges Åkeriföretag nätverk – en källa till kunskap

Publicerad 2020-08-20 / 08:50 av Charlotta.Nilsson i Nätverk

Kör- och vilotidsbestämmelser för djurtransporter, vinterväghållning, effektiv dispensgivning för specialtransporter, spårbarhet inom avfallstransporter, digital utveckling och logistik för skogstransporter. Detta är några sakfrågor som drivs i Sveriges Åkeriföretags 9 nätverk. 

Inom Sveriges Åkeriföretag finns 9 nätverk. Nätverken drivs av en ansvarig tjänsteman tillsammans med en tillsatt expertgrupp bestående av representanter från våra medlemsföretag. Nätverkens sammansättning ska representera medlemskåren och alla sitter på kunskap inom aktuellt område.

I nätverken drivs sakfrågor som rör respektive inriktning. Vissa sakfrågor behandlas i detalj i nätverket och förankras sedan över hela landet. Andra sakfrågor kräver regionala anpassningar över landet. 

Nätverkens verksamhet är organiserad under bransch- och kommunikationsavdelning och här samordnas all expertis inom Sveriges Åkeriföretag. Nycklarna för påverkan är både expertkunskap, kontakter och ett ömsesidigt förtroende. Många beslut påverkar vi genom att svara på remisser som myndigheter, riksdag och regering skickar till oss. Vi arbetar också proaktivt med att få till förändringar genom olika forum och kontakter med nyckelpersoner. Vi är också rådgivande till både styrelsen och utredare i vissa frågor. 

Sakfrågor som drivs är exempelvis kör- och vilotidsbestämmelser för djurtransporter, vinterväghållning, effektiv dispensgivning för specialtransporter, spårbarhet inom avfallstransporter, digital utveckling och logistik för skogstransporter.

Nätverken arrangerar flera konferenser under året, bland annat Effektiva transporter, Tanktransportdagen, Återvinningsdagen och konferensen Skog på Mittia.

Två av våra nätverk, Kollegahjälpen och Åkerihistoriska driver inga sakfrågor utan har andra uppdrag. 

 

VÅRA NÄTVERK

Bygg- och anläggningstransporter

Driver sakfrågor och utveckling inom transporter och tjänster till bygg, anläggning och infrastruktur.
Ansvarig – Peter Svensson
Till hemsidan för nätverket

 

Dispenstransporter och vägtransportledning

Driver sakfrågor och utveckling för dispenstransporter och vägtransportledare.
Ansvarig – Mårten Johansson
Till hemsidan för nätverket

 

Framtidspatrullen

Kunskapsutbyte och information kring fossilfrihet samt framtidsspaning inom digitaliserad logistik och teknik.
Ansvarig – Jacob Hartman
Till hemsidan för nätverket

 

Lantbrukstransporter

Driver sakfrågor och utveckling för flak, bulk och djur inom lantbrukstransporter.
Ansvarig – Anders Falk
Till hemsidan för nätverket

 

Miljötransporter

Hantering och transport av avfall samt återvinningsverksamhet.
Ansvarig – Ingemar Resare
Till hemsidan för nätverket

 

Skogslogistik

Driver sakfrågor och utveckling inom skogslogistikområdet som exempelvis rundvirke och flistransporter.
Ansvarig – Göran Danielsson
Till hemsidan för nätverket

 

Tank- och bulktransporter

Driver bland annat frågor om farligt gods samt säkerhets- och miljökrav som ställs på denna typ av transport.
Ansvarig – Mårten Johansson
Till hemsidan för nätverket

 

Kollegahjälpen

Ger lastbilsförare samtalsstöd vid kris.
Ansvarig – Göran Danielsson
Till hemsidan för nätverket

 

Åkerihistoriska sällskapet

Ska bevara historiskt värdefullt material kring åkerifordon och åkeriutrustning.
Ansvarig – Ingemar Resare
Till hemsidan för nätverket

 

Kontakt

Har du frågor om något av nätverken, kontakta respektive nätverksansvarig. Peter Svensson är samordnare för alla nätverk och kan även han svara på frågor.