Dispenstransporter och vägtransportledning

Nätverket för Dispenstransporter och vägtransportledning har till uppgift att samverka mellan åkerinäringen, myndigheter och samhällets beslutsfattare. Detta för att utveckla goda förutsättningar för vägtransportledning och godstransporter som kräver dispens för att transporten ska få genomföras då den är för tung, för bred eller för lång för att vara generellt tillåten. 

 

Vi verkar för

  • Att effektivisera framtagning av dispenser. 
  • Att nationellt och om möjligt också internationellt harmonisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter och vägtransportledning. 
  • Att väghållaren i Sverige upplåter ett sammanhängande vägnät för generell dispens för transport upp till 70 ton. 
  • Att det blir längre giltighetstider för till exempel upprepade likadana transporter på given vägsträcka.