Bygg- och anläggningstransporter

Bygg- och anläggningsåkerier, cirka 5 500 företag med cirka 9 000 fordon, utgör den största andelen av medlemsåkerierna i Sveriges Åkeriföretag. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler. Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning. 

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Vi strävar mot: 

  • Ett gott samarbete mellan företagen 
  • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen 
  • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
  • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Exempel på disskussionsfrågor: 

  • Följa och påverka offentliga beställares policy vid upphandling 
  • Förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier

 


 

Branschgemensamt artikelnummerregister

Branschgemensamt artikelnummerregister för lastbilar och tjänster, entreprenadmaskiner och tillbehör.

Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Sveriges Åkeriföretags uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

Artikelnummerregister finns tillgänglig i pdf-format, men kan lämnas i excel vid förfrågan. Förvaltning av register kommer ske via Sveriges Åkeriföretags nätverk för bygg- och anläggningstransporter, och ändringar kommuniceras via Sveriges Åkeriföretags hemsida.
 

Artikelnummerregister

 

Här hittar ni Återvinningsindustriernas artikelnummerregister.

 


 

Arbete på väg


 

ID06-kort måste bytas ut

Den 20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden för ID06 att gälla och då spärras samtliga äldre kort. I oktober 2018 lanserade ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som Mobilt ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

Beställning av nytt kort

ID06-kort LoA 2 ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-Systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Läs mer på ID06 hemsida

Informationsblad från ID06.
 

Varför byts korten ut?

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya funktioner som erbjuds.

Kontakt

Peter Svensson

Ansvarig för nätverket bygg- och anläggning
Branschföreträdare
010-510 54 08
peter.svensson@akeri.se

dd