Framtidspatrullen

Framtidspatrullen är ett nystartat nätverk inom Sveriges Åkeriföretag. Nätverket ska ligga som grund för kunskapsutbyte och information kring åkeriföretags arbetet för fossilfrihet och framtidsspaning om digitaliserad logistik och teknik.  

 

Åkeriföretagen står inför en stor förändring som i grunden gör förutsättningarna för att driva åkeriföretag och erbjuda transporttjänster annorlunda. Företagen står också inför flera vägval vad gäller såväl tekniska investeringar som avvägningar om rätt strategi för att minska utsläpp, och utmaningar i att anställa rätt personal för jobbet. 

 

Omvärldens krav och förväntningar på åkerinäringen kommer sannolikt bara att skruvas upp - åkeriernas kunder går starkt ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre utsläpp som helt klimatneutrala transporter. Inom en snar framtid kommer detta att vara norm: även slutkonsumenten kommer att ställa krav på transporter till lägre utsläpp. 

 

Den tekniska utvecklingen mot ökad automationsgrad, avancerade informationssystem och på längre sikt artificiell intelligens kommer sannolikt att i grunden förändra åkeriföretagandet på så vis att anställnings- och investeringsbehov ser annorlunda ut. Även det är en förändring åkeriföretagen aktivt behöver ta ställning till. 


Sveriges Åkeriföretag tror att det framtida åkeriföretaget måste arbeta aktivt med att minska sina utsläpp, och att de företag som inte redan nu utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kommer att hamna på efterkälken. 

 

Vill du vara med i framtidspatrullen? Ta kontakt med någon av oss så pratar vi mer.

 

Logotype för framtidspatrullen (en orange raket på väg ut i rymden)

Kontakt