Vägssamverkan

Vägsamverkan

Vägsamverkan är ett gemensamt arbete mellan Sveriges Åkeriföretag, Larmtjänst och Polisen. Målet att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna. Vägsamverkans tipstelefon är 020-315 315 för rapportering av tips och iakttagelser om brott på vägarna.

Vägsamverkan föddes ur bristen på säkra rast- och uppställningsplatser och har hämtat inspiration från Grann- och båtsamverkan som är väldigt framgångsrika i sitt arbete med att förebygga tillgreppsbrottslighet. Samverkan bygger på iakttagelser och insikten att vi alla är en del av lösningen.

Syftet med Vägsamverkan är att göra rastplatser och vägtransporter mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de som vistas ute på vägarna – många gånger våra yrkesförare. Deras iakttagelser kan vara avgörande och denna information behöver nå fram till polisen. Det behövs även kunskap om hur man kan skydda sig mot brott vilket avskräcker och försvårar för tjuven. 

Målet med Vägsamverkan är att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna. Iakttagelser är nyckeln och de ska på ett enkelt sätt hamna där den ska, hos Polisen. 
 

Vägsamverkans tipstelefon - 020-315 315

Den 1 mars lanserades Vägsamverkans tipstelefon dit både yrkesförare och allmänheten kan ringa in tips och iakttagelser om brott på vägarna. Alla tipsen hanteras av polisen. Vägsamverkans tipsnummer är 020–315 315 och är bevakat dygnet runt. Tipsen tas emot av ett bevakningsföretag som omgående registrerar tipset hos polisen. Man kan välja om man vill lämna sina kontaktuppgifter eller vara helt anonym. Exempel på tips som kan ringas in till Vägsamverkans tipstelefon skulle kunna vara att obehöriga personer rör sig bland uppställda långtradare på rastplatser, fordon som misstänks transportera stöldgods eller försök till stöld ur fordon. Är det ett pågående brott är det viktigt att alltid ringa 112. 

Läs om Vägsamverkan hos Larmtjänst.

Läs mer om Vägsamverkan hos Polisen. 

Transportstölder i Sverige

Varje månad sammanställer Polisen antal anmälda transportstölder i Sverige. Dessa samt årssammanställningen för 2021 hittar ni nedan. 

Sammanlagt har det anmälts 1316 transportstölder under 2021, vilket motsvarar 3,6 stölder per dag. Detta är en kraftig minskning från tidigare år. Region Syd är överlägset hårdast drabbat och står för nästan hälften av alla anmälningar. Kapellskärningar är det vanligaste brottet. Mörkertalet tros vara stort