Seminarieserie del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter - Elektrifiering

Seminarieserie del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter - Elektrifiering

Publicerad 2021-04-13 / 15:34 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Elektrifiering av tunga lastbilar för godstransporter på väg

Elektrifiering av tunga lastbilar för godstransporter på väg kan medverka till att Sverige kan uppnå klimatmålen att reducera utsläppen av koldioxid. Hur utformas fordonen och för vilken typ av transporter är de lämpliga? Vilka barriärer försvårar elektrifiering och hur kan sådana hinder röjas? Experter i hållbarhetsfrågor och ledande leverantörer av lastbilar delar med sig av sina planer och ger råd om fordonstekniska lösningar, laddinfrastruktur och elvägar samt hur man tänker sig omställningen till fossilfria godstransporter. Seminariet riktar sig till transportnäringen och dess beslutfattare. 

Föredragshållare:

  • Magnus Lindgren, Trafikverket
  • Magnus Höglund, Scania
  • Anders Berger, Volvo                   
  • Per-Olof Arnäs, Einride

Seminariet modereras av Mårten Johansson och Jacob Hartman, Sveriges Åkeriföretag.


DATUM: Onsdagen den 26 maj 2021
TID: Klockan 13.00 - 14.30
PLATS: Microsoft Teams
ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 23 maj En teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den 24 maj.

FRÅGOR OCH KONTAKT: 
Mårten Johansson, marten.johansson@akeri.se
Jacob Hartman, jacob.hartman@akeri.se

Varmt Välkomna!
Sveriges Åkeriföretag