Seminarieserie del 2 - På väg mot fossilfria godstransporter - Automatisering

Seminarieserie del 2 - På väg mot fossilfria godstransporter - Automatisering

Publicerad 2021-04-13 / 13:48 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Automatisering av tunga lastbilar för godstransporter på väg

När finns självkörande automatiserade tunga lastbilar för godstransporter allmänt tillgängliga för åkerinäringen? Kan högkapacitetsfordon också automatiseras? Hur utformas fordonen och för vilken typ av transporter är de lämpliga? Vilka är konsekvenserna för trafiksäkerhet , miljö och ekonomi? Vilka barriärer försvårar automatisering och hur kan sådana hinder röjas? Omställning pågår för effektivare godstransporter på väg med tunga lastbilar som medverkar till att klimatmål kan uppnås. Experter och ledande leverantörer av lastbilar delar med sig av sina planer och ger en lägesrapport och råd om fordonstekniska lösningar för automatisering. Seminariet riktar sig till transportnäringen och dess beslutfattare.

Föredragshållare:

  • Sasko Cuklev, Volvo Lastvagnar
  • Erik Dahlberg, Scania
  • Joakim Jansch, Einride

Seminariet modereras av Mårten Johansson och Jacob Hartman, Sveriges Åkeriföretag.


DATUM: Onsdagen den 5 maj 2021
TID: Klockan 13.00 - 14.30
PLATS: Microsoft Teams
ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 2 maj. En teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den 3 maj.

FRÅGOR OCH KONTAKT: 
Mårten Johansson, marten.johansson@akeri.se
Jacob Hartman, jacob.hartman@akeri.se


Varmt Välkomna!
Sveriges Åkeriföretag