Seminarieserie - På väg mot fossilfria godstransporter

Seminarieserie del 1 - På väg mot fossilfria godstransporter

Publicerad 2021-03-18 / 15:42 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Flytande och gasformiga drivmedels betydelse för fossilfria godstransporter med tunga lastbilar
 

Övergång till fossilfria flytande och gasformiga drivmedel är några av åtgärderna som behövs för omställningen av godstransporter på väg med tunga lastbilar så att Sverige kan uppnå klimatmålen att reducera utsläppen av koldioxid. Experter i hållbarhetsfrågor och ledande leverantörer av lastbilar delar med sig av sina planer och ger råd om drivmedel och fordonstekniska lösningar inför omställningen till fossilfria godstransporter. Seminariet riktar sig till transportnäringen och dess beslutfattare.

Föredragshållare:

  • Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar
  • Jessica Björkquist, Scania
  • Bengt-Ove Hedborg, Mercedes

Seminariet modereras av Mårten Johansson och Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag.


DATUM: Torsdagen den 22 april
TID: Klockan 13.00 - 14.30
PLATS: Microsoft Teams
ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 20 april. En teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den 20 april.

FRÅGOR OCH KONTAKT: 
Peter Svensson, peter.svensson@akeri.se
Mårten Johansson, marten.johansson@akeri.se

Varmt Välkomna!
Sveriges Åkeriföretag