Ny rapport om bioraffinaderier

Publicerad 2020-02-03 / 11:47 av tove.winiger i Hållbara transporter

Mer biodrivmedel i tanken

Helikopterbild av en skog

För att nå klimatmålen behöver Sverige skala upp produktionen av hållbara svenska biodrivmedel. Reduktionsplikten är på plats och den långsiktighet som en stabil efterfrågan ger borde ge stabilitet. Ändå verkar investeringarna dröja – varför? 

Sverige har hög andel biodrivmedel inom vägtransporter, med en stor del import. Samtidigt utgör svenska skogsrester en strategisk och delvis outnyttjad resurs. Industrin har stora affärsmöjligheter till inhemsk produktion av skogsbaserade biodrivmedel i en cirkulär bioekonomi. Svenska teknologier utvecklas, stora bioraffinaderi-projekt pågår – industrin är redo att möta riksdagens klimatmål.

Sveriges Åkeriföretag har deltagit i ett Vinnova-finansierat projekt i syfte att utreda hinder för investeringar samt eventuell hinderröjning. Vi har deltagit i egenskap av representanter för slutanvändarna. Projektet slutredovisas på ett seminarium den 12 februari. Läs mer och anmäl ditt deltagande här: länk.