Biodrivmedel hotas i EU

Publicerad 2020-01-16 / 14:18 av tove.winiger i Nyheter

Vi skrev ett brev...

Bild på ett hörn av kuvert som det står "air mail" på.

Just nu hotas de riktigt rena biodrivmedlen av en förändring i ordningen kring biodrivmedelspolitiken. Sedan ett par år tillbaka har vi reduktionsplikt för drivmedel i Sverige, en plikt som de rena biodrivmedlen stått utanför. Det gäller till exempel HVO100, RME100 och ED95. Det innebär att de fortsatt på samma politiska princip som tidigare – där Sverige vart annat år fått undantag från EU:s regler för statsstöd, och därigenom kunnat sänka skatten för dessa. Det har gjort att de rena biodrivmedlen haft ett konkurrenskraftigt pris jämte de fossila.

Nu ser EU-kommissionen över reglerna för statsstöd, vilket kan försvåra för Sverige att få undantaget. Om det blir så att Sverige inte får det undantag som i princip banat väg för de rena biodrivmedlen på den svenska marknaden, så kan priserna öka kraftigt, med kanske så mycket som femtio procent. I åkerinäringen vet vi vad en sådan kraftig prishöjning innebär – vi kan inte tanka, våra kunder kommer inte att betala – och marknaden för de rena biodrivmedlen är hotad.

Så vi skrev ett brev. Och i nästa vecka ska vi hälsa på.

EU får inte dra undan mattan för oss, när vi kommit så långt i den fossilfria omställningen. Åkerinäringen i Sverige har minskat sina utsläpp med en femtedel sedan år 2010, och det är uteslutande tack vare tillgången på biodrivmedel. Att nu dra undan mattan för de biodrivmedelsproducenter och åkeriföretag som byggt upp en fungerande struktur för fossilfria tunga transporter, vore djupt olyckligt.