Sveriges Åkeriföretag

Yrkesförare måste prioriteras

Publicerad 2020-05-20 / 09:19 av Charlotta.Nilsson i Corona

Corona-pandemin fortsätter slå hårt mot transportsektorn och åkerinäringen har det tufft men på en stabil nivå. Enligt vår senaste mätning bland Sveriges Åkeriföretags medlemmar märks nedgången jämnt fördelad över branschsegment och regioner. Vid en djupare jämförelse mellan landsort och storstad visar storstadsregionerna ändå glädjande nog att fem procent mer att göra men bara två procent på landsorten känner en ökad tendens.

I frisvaren från undersökningen finns ett mörkertal för frustration och oro. Flera svaranden visar också myndigheternas rekommendationer kan vara otydliga att tillämpa. 
– Åkerinäringen är enligt alla instanser en prioriterad samhällsfunktion och yrkesförare måste tydligare lyftas fram och prioriteras, säger Ulric Långberg, Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag.

Citat:
“Dessa lagar är flummiga vad gäller i samhällsviktiga företag? Går transport av farligt avfall från sjukhusen före en lågstadielärare när det gäller familjer, vem ska vabba?”

Livsmedel är extra kännbart segment
Livsmedel och tillgång på livsmedel har varit en medial fråga sedan pandemins inledning och bubblar upp med jämna mellanrum. För de företag som transporterar livsmedel har verkningarna av pandemin varit särskilt kännbar. 
Denna veckas mätning visar en liten ökad efterfrågan på livsmedel då 12 procent av företagen har mera att göra mot 10 procent vid förra mätningen. 
– Vi ser också en tendens att lastning och lossning tar längre tid på grund av ändrade rutiner, brist på personal och svårt att komma åt toaletter och det är oroande tendenser som också visar att åkerinäringen måste prioriteras, avslutar Ulric Långberg.

Korta fakta från undersökningen

  • Ungefär 50 procent av åkeriföretagen har oförändrad orderingång. Storstadslänen uppvisar en större variation . Skåne sticker ut och uppvisar en större andel än övriga landet som har mer att göra, drygt 9 procent jämfört med 5 procent övriga landet. 
  • Av alla respondenter tror denna gång en något mindre andel att det behöver säga upp personal till följd av konsekvenserna av pandemin; 8 procent jämfört med 10 procent för en månad sedan. 
  • Det råder en stor osäkerhet, drygt 30 procent svarar att man i nuläget inte vet om man behöver säga upp. 
  • Storstadslänen ligger kvar denna vecka med bedömningen att drygt 12 procent behöver säga upp personal. Dock avviker Västra Götaland denna vecka med en något mer osäkerhet i frågan
  • Skillnaden mellan landsbygd och storstad syns tydligast i att knappt 2 procent i landsbygden har mer att göra jämfört med ca 5 procent.

     

För mer information och kontakt: