Vinter Nya regler i Norge

Vintern kommer i år igen

Publicerad 2020-11-04 / 15:42 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Sveriges Åkeriföretag arbetar ständigt med att lyfta fram och ha en dialog kring kvalitet på Sveriges vägnät och inte minst när det gäller vinterväghållning. Alla trafikanter behöver bra vinterväghållning och det är en förutsättning för att gods ska komma fram på ett trafiksäkert sätt. 

Vinterväghållning är ett ständigt återkommande ämne när vi har våra möten med Trafikverket. Uppföljning av dom kraven som ställs på den entreprenör som har kontrakt för vägunderhåll är något som Trafikverket arbetar hårt med och skapar uppföljningssystem för. Att kunna se friktion från fordon som kör ute på vägarna är också prioriterat och man tror att det kommer ge högre kvalitet på underhållsarbetet. 

Vi ser och får även till oss brister i vinterväghållningen och i vissa fall når man inte den kvalitet som man avtalat om mellan Trafikverket och entreprenören och då tycker vi att man ska påtala det till den som ansvarar för underhållet i det aktuella området. Vi har många medlemsföretag som utför vinterväghållning och dom anser vi vara hjältar och gör bra jobb men dom kan i dom flesta fall inte påverka prioriteringen när dom ska göra åtgärder eller hur mycket utan det är entreprenören som gör bedömning och planerar åtgärd. 

 

Direktavtal 

Vi tror på direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler som arbetar enligt Fair Transport, ger effektivare vinterväghållning. Det framhåller Peter Svensson, ansvarig för bygg- och anläggningsnätverket i Sveriges Åkeriföretag.

 

2-axlade dragbilar på vinterväg

Olycksrisken vintertid är högre för EU-trailers med 2 axlade dragbilar än för andra lastbilskombinationer. Det redovisar Transportstyrelsen i sitt regeringsuppdraget om säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers. En av slutsatserna från utredningen är att det är av yttersta vikt att vägbanan har så bra väglag som möjligt under vintertid. Under vissa perioder med mycket nederbörd eller snabbt skiftande temperaturer kan detta vara en stor utmaning för vinterväghållningen.

 

Nya regler i Norge

I Norge införs nya däckregler från 1 november. Läs mer om det här.  

 

Tänk på detta inför vintern

Sveriges är ett avlångt land och i vissa delar av landet är vintern redan här. När ni planerar era transporter, tänk på att kyla, mörker och nederbörd gör att vissa saker tar längre tid, exempelvis lastning och lossning och körning i vinterväglag. Prata gärna med era anställda om vilka riktlinjer ni har på företaget under vintermånaderna med tanke på halka och eventuella framkomlighetsproblem. Trafiksäkerhet och förarnas arbetsmiljö påverkas av fler parametrar denna tid på året.

Detta (och säkert mycket annat) ska du tänka på:

 • Ta det lugnt i trafiken. Det finns dom som väntar på er där hemma. Ingen last i världen är viktigare än ert eget eller någon annans liv
 • Anpassa hastigheten till rådande väglag. Håll avståndet
 • Vi har nya krav på vinterdäck från 2019. Säkerställ att ni har koll på detta
 • Ta det försiktigt när ni lastar och lossar. Halkolyckor på flak och stegar som glider är orsak till alltför många olyckor under vintern
 • Bilbälte på – en självklarhet sommar som vinter
 • Håll er utrustning i gott skick och gärna torr. Det kan vara spännband och annan utrustning som ni behöver till förankring
 • Se över era fordon när det gäller exempelvis luft-tork och värmare
 • Ge en extra tanke på lastfördelningen när ni kör på vinterväglag
 • Sopa bort snö och gör flak och tak isfria
 • Ta med varma kläder och skor, man vet aldrig vad som händer i trafiken. Se även till att ni syns ordentligt i vintermörker med hjälp av reflexkläder. Ha gärna med lite nödproviant.
 • Säkerställ att både fordon och personal är rätt försäkrade  
 • Tänk tillbaka på situationer som eventuellt uppstått tidigare och gör förberedelser utifrån dessa
 • Se till att övrig trafiksäkerhetsutrustning som exempelvis varningstriangel, lampa och första förband finns med.
 • Alltid viktigt, Händerna på ratten!