Välkommen på en temadag med kunskapsutbyte om elektrifiering!

Publicerad 2023-09-01 / 14:06 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Välkommen på en temadag med kunskapsutbyte om elektrifiering!
Datum: Onsdag den 8 november
Tid: Kl 13-16
Plats: Sveriges Åkeriföretag Öst, Stenbackevägen 6 (i kontorshotellet MyOffice, Örebro)

Anmälan: Via hemsidan eller till karolina.wikengard@akeri.se

Sveriges Åkeriföretag Öst anordnar en temadag med fokus på elektrifiering och omställningen till förnybara transporter.
 
Du som medlem är välkommen att under den här eftermiddagen delta i ett erfarenhetsutbyte med andra företag i branschen. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter mellan åkerier, att få/ge råd och tips.

Mer info och program återkommer vi med, men meddela gärna ditt deltagande redan nu för att säkra din plats. 

Här finns nu mer detaljerat program. 

Varmt välkommen!