Kunskapsutbyte om elektrifiering den 8 november i Örebro

Publicerad 2023-10-16 / 07:28 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Välkommen på kunskapsutbyte om elektrifiering!
Sveriges Åkeriföretag Öst anordnar en temadag med fokus på elektrifiering och omställningen till förnybara transporter.
 
Du som medlem är välkommen att under den här eftermiddagen delta i ett erfarenhetsutbyte med andra företag i branschen. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter mellan åkerier, att få/ge råd och tips. Alla är välkomna, oavsett om du redan investerat i el-bilar eller inte.

Dagen är ett första steg inom temat elektrifiering och vår vision är att bjuda in till fler träffar med syfte att byta erfarenheter inom området.
 

Datum:  Onsdag den 8 november
Tid:  kl 13-16
Plats:  Stenbackevägen 6, Örebro (MyOffice kontorshotell)

 
PROGRAM
kl. 13.00-13.15  Presentation av alla medverkande
kl. 13.15-14.00  Jerry Svedlund från CTEK ger oss en grundkurs om batterier
kl. 14.00-16.00  Diskussioner och erfarenhetsutbyte

Diskussionspunkter:

  • Ekonomiskt utfall på el-bilar i drift
  • Laddinfrastruktur på terminal
  • Tillgänglighet publik laddning – behov bokning?
  • El- och effekttillgång vid terminal – bemötande nätägare
  • Erfarenhet av räckvidd etc
  • Chaufförserfarenheter

Anmälan görs senast den 3 november via hemsidan eller till karolina.wikengard@akeri.se alt. 010-510 54 75.

Välkomna!