Utred krav och examinering av nya vägtransportledare

Publicerad 2022-06-15 / 07:49 av Charlotta.Nilsson i Dispens- och Vägtransportnätverk

Sveriges Åkeriföretag har lämnat in en hemställan till Transportstyrelsen där vi uppmanar till ändringar i TSFS 2010:139 med föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare. Vi anser även att Transportstyrelsen behöver göra en översyn av regler för utbildning av vägtransportledare.

Sveriges Åkeriföretag anser att det finns behov av uppdateringar i föreskrifter och allmänna råd då exempelvis Polisens organisation förändrats. Transportstyrelsen behöver också göra en översyn och utredning om krav och examinering av nya vägtransportledare. Krav på kunskaper i språk och kommunikation bör fastställas liksom hur examinering säkerställer rätt kompetens. Det finns också anledning att inom samma utredning titta på utformningen av vägtransportledarens fordon samt behov av uppdaterade föreskrifter och allmänna råd. 

Behovet av vägtransporter av gods med vikter och eller dimensioner som kräver dispens ökar ständigt med trend att enheter blir större såsom exempelvis inom vindkraft. Därför är vägtransportledare en alltmer viktig del i trafiken som underlättar transporter, ökar trafiksäkerheten för trafikanter och ser till att infrastruktur skyddas.

Läs hemställan i sin helhet.