Träff med Polisen i Region Öst

Publicerad 2018-12-15 / 08:47 av Charlotta.Nilsson i Polisen

Vi har varit i Östergötland och träffat polisledningen för den operativa verksamheten i region Öst. Syftet med mötet var att förmedla hur viktigt vi tycker att det är att det finns poliser och bilinspektörer för att kontrollera yrkestrafiken på våra vägar.

Som vi alla vet har trafikpolisen haft många år med minskat antal medarbetare bakom sig men under samtalet får vi intrycket att det är på väg att ändras. Alla distrikt inom Polisen arbetar på sitt sätt. Det gör att resultaten runt om i landet blir lite olika när det kommer till vad som prioriteras. I Östergötland har man legat bra till med kontroller av trafiken – både tunga och lätta - enligt målen 2018. Det har vart lite svårare i Jönköpings län och relativt illa i Sörmlands län. Det var ett positivt möte och vi fick bra information. 

Det som också framkom är att vi ser en utveckling mot mer avgifter istället för böter som då inspektörerna även kan dela ut. Detta gör att det går fortare att verkställa påföljderna. Man har tagit ut fler poliser från kontoren och sätter dessa ute i det operativa. På kontoren försöker man nu istället sätta in civil personal så att poliserna kan arbeta ute.

Den totala personalomsättning hos polisen har historiskt legat runt 1 % men under de senaste åren landat på 4 % vilket också bidragit till en dränering av kompetens. Det tar lång tid att utbilda en polis och om denna sedan ska specialisera sig i till exempel tung trafik tar det ytterligare cirka 5 år. Där uppkommer ett glapp som polisen försöker lösa med en ”steg-utbildning”. Denna innebär att fler poliser arbetar med mycket mer för att under en längre tid får erfarenhet av hela organisationen. 

Även om det nu regnar pengar på polisen så hjälper det inte om man samtidigt inte får in fler personer till själva polisutbildningen. En förändrad omvärld spelar också in i hur behovet ser ut med att bekämpa brott i ett bredare perspektiv och där har polisen inte riktigt hängt med.

I det stora hela har Sveriges Åkeriföretag och polisen samma mål. Vi vill alla se fler och effektivare kontroller. Polisen är medvetna om att de har en väg att gå men ser försiktigt positivt på framtiden nu när organisationen har satt sig och fokus är att stärka organisationen med fler personer.