Flödet av stöldgods över gränsen måste stoppas

Publicerad 2020-12-17 / 08:15 av Charlotta.Nilsson i

Effektiva och verkningsfulla kontroller efterfrågas av åkeribranschen

Publicerad 2019-08-26 / 14:57 av Charlotta.Nilsson i

Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods

Publicerad 2019-06-10 / 08:00 av Charlotta.Nilsson i

Träff med Polisen i Region Öst

Publicerad 2018-12-15 / 08:47 av Charlotta.Nilsson i