Temporärt undantag från kör- och vilotidsreglerna i delar av Norge

Publicerad 2024-03-27 / 09:30 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vegdirektoratet har beslutat att anta en temporär föreskrift som gör undantag från förordning (EF) nr. 561/2006. Tillämpningsområdet är begränsat till att gälla förare som utför nationell och internationell godstransport, som utför transporter av gods mellan öst och väst som direkt påverkas av stängningen av Bergensbanen. Undantaget gäller från 26 mars 2024 till och med den 5 april 2024.

På fredagen den 19 mars 2024 spårade ett godståg av på Bergensbanen vid Arna station. På grund av spårningen är Bergensbanen stängd mellan Arna och Vaksdal. På grund av stängningen har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) begärt att Vegdirektoratet ska fastställa en temporär föreskrift om undantag från kör- och vilotidsreglerna från och med idag till och med den 5 april 2024. De hänvisar till att kapaciteten på försörjningslinjerna mellan öst och väst i södra Norge har minskat kraftigt på grund av tågspårningen vid Arna station. Mycket gods som normalt transporteras med järnväg på denna sträcka måste nu fraktas med lastbil. Enligt NLF leder detta till enormt tryck för att lösa de transportbehov som har uppstått. Även om all utrustning och personal används finns det stora utmaningar med framförandena. 

I kombination med vägarbeten på sträckorna skapas en oberäknelig framkomlighet för godstransporten och ohållbara arbetsförhållanden för förarna. NLF begär därför undantag från körtids- och vilotidsreglerna för att säkerställa försörjningslinjerna på angivna sträckor. 
Vegdirektoratet har beslutat att anta en temporär föreskrift som gör undantag från förordningen. Tillämpningsområdet är begränsat till att gälla förare som utför nationell och internationell godstransport, som utför transporter av gods mellan öst och väst som direkt påverkas av stängningen av Bergensbanen. 

För att göra kör- och vilotidsreglerna hanterbara för de drabbade förarna införs tillfälliga undantag från kör- och vilotidsförordningen, följande undantag ges från förordningen: 

  • Den dagliga körtiden får inte överstiga 10 timmar (ursprungligen 9 timmar) 
  • Den veckovisa körtiden får inte överstiga 60 timmar (ursprungligen 56 timmar) 
  • Sammanlagd körtid under två på varandra följande veckor får inte överstiga 100 timmar (ursprungligen 90 timmar) 

För fordon med SMART färdskrivare kommer GPS-positionen att markeras när föraren anger start- och slutdestination. För fordon med digital färdskrivare generation 1 måste föraren ange start- och slutdestination på en utskrift från färdskrivaren. 

Undantaget fastställs att gälla från den 26 mars 2024 till och med den 5 april 2024.