Sveriges Åkeriföretag positiva till förslaget om förlängd YKB  

Publicerad 2021-05-06 / 14:37 av Charlotta.Nilsson i Utbildning

Förlängning av olika typer av intyg och kompetensbevis är en effektiv åtgärd från de styrande i samhället för att alla delar ska kunna fungera som vanligt trots pandemin. Vi tillstyrker nu Regeringens förslag i ett positivt remissutlåtande om förlängd giltighetstid för YKB, men viktigt att det ska gälla alla delar. Vi är även positiva till en fortsatt distansutbildning. 

Vi har meddelat via vårt svar på remissen att Sveriges Åkeriföretag har full förståelse för att den situation som Sverige och omvärlden ställts inför på grund av Corona-pandemin, och att det krävs extra insatser och som i det här fallet, förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis.

Det måste gälla alla 
Under de rådande omständigheterna gällande pandemin, anser vi på Sveriges Åkeriföretag att åtgärderna som föreslås är nödvändiga. Den enda invändande kommentaren vi skickar tillbaka är att enligt 4 kap och 8§ nämns att förare som tidigare omfattats av omnibus I inte tillreds möjlighet att använda mer tid i det förslag som ligger i remissen. 
En särskild beaktande bör lämpligen göras då det är högst troligt att det finns förare som fortfarande inte haft möjlighet att färdigställa sin fortbildning. Dessa förare bör lämpligen ges en möjlighet att kunna nyttja sig av ytterligare 6 månader som förslaget nämner. 

Allmänt svar om remissen 
Sveriges Åkeriföretag tillstyrker i övrigt samtliga föreslagna åtgärder enligt remissens förslaget förutom kommentaren gällande 4 kap. 8§ i stycket ovan. 

Positivt med distansundervisning
Avslutande kommenterar vi att vi inte ser distansundervisning som något negativt utan vi ser det som mycket positivt med ökade möjligheter till distansundervisning. Så pass positivt att vi vill att det permanent blir möjligt att genomföra alla 35 timmar på distans.  

Läs hela remissen här.