Svensk lagstiftning stoppar nya regler för att stävja fusket i åkeribranschen 

Publicerad 2022-02-02 / 12:38 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Svenska löner ska gälla på svenska vägar. Den 2 februari träder nya EU-regler om utstationering i kraft i för att stoppa fusket i åkeribranschen. Men inte i Sverige eftersom den svenska lagstiftningen ännu inte är på plats. 

Att yrkesförare ska ha svenska löner när de kör i Sverige är nog den viktigaste delen för att få ordning på fusket, den osunda konkurrensen och utnyttjandet av utländsk arbetskraft i transportbranschen. Men utan svensk lagstiftning på plats är det nya regelverket verkningslöst just nu. 

Från och med 2 februari 2022 gäller nya regler för utstationering inom EU. Arbetsgivare som utstationerar förare inom vägtransportbranschen ska då skicka in en utstationeringsdeklaration i EU-kommissionens portal. Deklarationerna som ska kunna visas upp vid en eventuell vägkontroll. De nya reglerna för utstationering är en del av det EU-gemensamma mobilitetspaketet där vi fått skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör- och vilotider och cabotagetransporter. 

En fungerande kontrollverksamhet är en förutsättning för att stoppa fusket i transportbranschen och för att ge yrkesförare från hela EU ett drägligt liv. Men åter igen hänger inte den svenska lagstiftningen med vilket ger fel signal mot den seriösa delen av branschen. 

Den 21 februari 2022 införs ytterligare regler kopplade till mobilitetspaketet. Bland annat skärpta krav i tillståndsförordningen, skärpta regler för användning av utländska fordon och krav på att polisen ska kontrollera vägarbetstid. 

Nu är det hög tid att regeringen visar att de menar allvar med att få ordning på fusket i transportbranschen och skyndar på implementeringen. Mobilitetspaket ger oss stora möjligheter men svensk lagstiftning och en fungerande kontrollverksamhet måste finnas på plats.