Mobilitetspaketet - Nya gemensamma regler inom EU

Mobilitetspaketet - Nya gemensamma regler inom EU

Publicerad 2022-01-24 / 15:16 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.

Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den 21 februari 2022. Andra datum gäller dock för kör- och vilotider och färdskrivare. De nya bestämmelserna gäller:

  • Flera skärpta krav i tillståndsförordningen
  • Anmäl hur många anställda du har
  • Nytt prov i yrkeskunnande om du som trafikansvarig blivit olämplighetsförklarad
  • Skärpta regler för användningen av utländska fordon
  • Ändringar i godsförordningen för att motverka att reglerna missbrukas
  • Ändringar av regler för kör- och vilotider
  • Ändringar av färdskrivarförordningen
  • Vägarbetstid – polisen utför kontroller

Mer information finns hos Transportstyrelsen.