Stort fokus på effektiv cirkulär masshantering 

Stort fokus på effektiv cirkulär masshantering 

Publicerad 2021-11-17 / 11:20 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Just nu märker vi ett stort intresse för cirkulär hantering av massor och Sveriges åkeriföretag är engagerade i flera projekt och ingår i referensgrupp hos Naturvårdsverket. 

I början av året gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Man vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. 

Det finns ett stort behov av regler som möjliggör en effektiv hantering av avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Naturvårdsverket ska göra en bred översyn av dagens hantering och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en cirkulär ekonomi. 

Det finns ett stort intresse för transporter kopplat till masshantering och Sveriges Åkeriföretag tillsammans med flera medlemsföretag bidrar med information hur man kan effektivisera transporter genom exempelvis optimeringsverktyg, tillgänglighet för lastbärare/kombinationer och standardisering.

De stora bostads- och infrastrukturplanerna i Stockholmsregionen leder till ett ökat behov av material samtidigt som stora mängder schaktat material behöver hanteras, omhändertas, samt transporteras. Av den anledningen har Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad startat ett projekt för mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet och 16 november deltog Sveriges Åkeriföretag vid möte.

Länk till Länsstyrelsens hemsida med information om massahanteringsprojektet.