åkeri corona

Stora men stabila variationer inför en osäker sommar

Publicerad 2020-06-04 / 06:52 av Charlotta.Nilsson i Corona

Sommaren har inte slagit in i åkerinäringen ännu trots värmebölja i delar av landet. Enligt vår senaste undersökning bland medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag har cirka 50 procent av åkeriföretagen en oförändrad orderingång. Men sommaren blir osäker.

– Vi ser stora variationer i hur beläggningen ser ut och oron för framtiden varierar den med, säger Ulric Långberg, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag, men det finns en glädjande tendens med en viss återhämtning på landsbygden sedan förra undersökningen i mitten av maj. 

Variationerna är stora i branschen som helhet och det är också en varierad bild mellan storstadsregionerna och landsbygden. Det är bara tre procent av de svaranden på landsbygden som svarat att de har mer att göra än tidigare, medan det i storstadslänen är sju procent.

Skåne och Västra Götaland uppvisar liknande mönster med fler, ca åtta procent, som har mera att göra än normalt.  Stockholm och Västra Götaland har också fler företag som har mindre än normalt, ca 50 procent, jämfört med riket i övrigt där knappt 40 procent har mindre än normalt. 

Åkerinäringen är just nu i en väldigt varierad situation inom de olika segmenten där närdistribution och transporter till besöksnäringen har det mycket tufft. Andra mer att göra och en del går in i en högsäsong. 

Korta fakta från undersökningen:

  • Storstadslänen präglas av större osäkerhet om huruvida man behöver säga upp personal eller inte.
  • Knappt 3 procent i landsbygden har mer att göra jämfört med ca 7 procent för storstäderna
  • Närdistribution har fortfarande minskad efterfrågan på transporter. Närmare 57 procent av företagen har mindre än normalt. 
  • Ännu är besöksnäringen drabbad av pandemirestriktioner vilket slår igenom för transporterna till hotell- och restaurangbranschen. Medan livsmedelsbutiker går för säsongsmässigt högtryck.

Några röster från branschen:
“Vissa delar av vår verksamhet har en kraftig nedgång men andra ökar. Konsumentdistribution går väldigt bra och anläggning är väldigt stark, vår materialförsäljning har högsta volymen sedan 2000.”

“För vår del är det framförallt osäkerheten efter semestern, fylls orderstocken på för de kunder vi kör för? Sannolikt inte. Och då blir våra problem större efter sommaren när de redan påbörjade projekten sinar.”

“Fortsätter det så här år det bara att avveckla åkeriet till hösten.”