Sveriges Åkeriföretag

Stabiliserad sysselsättning för åkerinäringen trots kristider

Publicerad 2020-04-23 / 16:08 av Charlotta.Nilsson i Corona

Det svenska samhället har bromsat in och delvis stannat av men transporter är fortfarande en av de bärande, kanske den viktigaste, av alla funktioner som trots allt fortsätter att fungera. Sveriges åkeriföretagare är lika stora hjältar som håller samhället igång som de heroiska insatser som görs inom vården. I storstäderna syns nu tendenser till en positiv vändning med ökad efterfrågan på transporter. 
 
Bland Sveriges Åkeriföretags medlemmar finns en fortsatt stor osäkerhet, många har det tufft och känner en stor oro, men det finns också ett antal positiva tendenser.
Enligt Sveriges Åkeriföretags senaste undersökning bland sina medlemsföretag visar det sig bland annat att sysselsättningen en tid framåt kommer att ligga på en stabil nivå utan ökade varsel.  

Generellt uppger sedan tidigare undersökningar cirka hälften av företagen ett oförändrat transportmönster. 
– Vi kan till och med se en liten ökning för ett antal aktörer i branschen vilket är oerhört glädjande, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag,  vi ser också att en större andel av våra medlemmar bedömer att de inte behöver permittera. Det är en något mer optimistisk bild än tidigare, cirka 54 procent jämfört med 47.

Positiva tendenser - är botten nådd?
Storstadslänen börjar tro på ett liv efter Coronakrisen. Färre företag tror att de behöver säga upp personal och Stockholms län sticker ut särskilt där drygt 10 procent tror på fler uppsägningar jämfört med 17 procent för en vecka sedan.
I Stockholm är det också flera som uppger att de har oförändrad mängd transporter, 50 procent jämfört med 40 procent förra veckan.  
– I enskilda kommentarer och spontana svar vi får in kan vi se små tecken på att leveranser till privatpersoner verkar öka, men också att det finns ännu oro och osäkerhet om framtiden, säger Rickard Gegö.

Det är  viktigt att poängtera att fortfarande har en majoritet av medlemmarna mindre arbete än normalt. Men vi ser som positivt att vissa industrier planerar för produktion igen och då kommer åkerinäringen visa sig vara en av de viktigaste nyckelspelarna i samhället när det är dags att öka farten igen.
 

Kontakt