Sveriges Åkeriföretag

Skog och bygg- och anläggning är krisens vinnare

Publicerad 2020-09-04 / 13:37 av Charlotta.Nilsson i Corona

FHMs kurvor för pandemins utveckling i Sverige går nu neråt. I vår senaste enkät bland våra medlemsföretag ligger kurvorna fortsatt stabilt för segmenten skogstransporter och bygg- och anläggningstransporter och dessa har i princip gått bra sedan vi började undersökningarna. 

– De verkliga vinnarna är företag och medborgare som kunnat fortsätta jobba och agera som vanligt tack vare alla transporter som fungerat trots kris, säger Ulric Långberg, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag.

Kurvorna från Folkhälsomyndigheten pekar åt rätt håll men precis som samhället i stort råder en osäkerhet i vår bransch om hur det kommer se ut den närmaste framtiden. 
Ett par segment har i princip legat stabilt sedan i våras enligt vår undersökning. 

– Det svenska samhället har i en internationell jämförelse fungerat bra, det hade det inte gjort om inte vår bransch tagit ett ansvar och lastbilarna rullat på och försökt ha business as usual så mycket som möjligt, imponerande och det borde fungera som en inspiration för andra, säger Ulric Långberg. 

Transporterna för skogsindustrin visar minst påverkan av alla segment. Drygt 75 procent av företagen har oförändrad volym. För tjugo veckor sedan uppgav cirka 60 procent oförändrad transportmängd. Här märker vi också en positiv tilltro till efterfrågan. Bygg och Anläggningstransporter har sedan våra mätningarna startade visat upp en stabil nivå med något flera, närmare 60 procent, som har en oförändrad efterfrågan. 

Läget i branschen som helhet är väldigt likt situationen i början av sommaren och enkäten från 24 juni. 13 procent av de som svarade på den förra enkäten meddelar glädjande att situationen förbättrats och 71 procent att den är oförändrad. 

Ytterligare uppsägningar verkar inte troligt men här är det stor osäkerhet inför framtiden.

Inom segmentet som transporterar livsmedel har sett en något minskad efterfrågan sedan 24 juni och en viss osäkerhet om hur rådande rekommendationer om folksamlingar och avstånd kommer påverka. 

 • Drygt 55 procent av företagen som svarat på enkäten har oförändrad orderingång, knappt 7 procent har mer att göra än normalt, medan resterande har en minskad efterfrågan.
   
 • Bland storstadslänen uppvisar Stockholms län en nedgång sedan undersökningen i slutet av juni.
   
 • Skåne har fortsatt ca drygt 7 procent av företagen som har mer att göra än normalt. 
   
 • Icke storstadslän, representerade av Dalarna, Värmland och Västmanland, visar en positivt avvikande trend jämfört med riket i övrigt. 10 procent uppger sig ha mer att göra än normalt i förhållande till drygt 6 procent i övriga landet. Drygt 60 procent har oförändrade volymer.
   
 • Segmentet Närdistribution har så sakteliga återtagit en del av det tapp som kom inledningsvis av pandemin. I april var det nästan 62 procent av företagen som hade mindre än normalt. Nu i slutet av augusti har siffran krupit ned till 45 procent.
   
 • 805 respondenter fullföljt enkäten, vilket motsvarar ca 18 procents svarsfrekvens.