Självkörande fordon på väg

Publicerad 2018-06-19 / 13:56 av Gäst i Teknik

Sveriges Åkeriföretag har presenterat transportnäringens synpunkter om självkörande fordon för godstrafik till regeringen. Fördelarna som kan uppnås är främst inom transportekonomi, delvis inom trafiksäkerhet och till viss del genom lägre miljöpåverkan.

Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, har medverkat i referensgruppen för utredningen, SOU 2018:16 om Självkörande Fordon på Väg, som blev klar i mars 2018. Sveriges Åkeriföretag är även remissinstans för utredningen vars svar ska vara inne senast den 1 september 2018.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) bjöd in till en hearing den 4 juni 2018 för att lyssna till transportnäringens synpunkter om självkörande fordon för godstrafik på väg. Se vår presentation i relaterad pdf-fil. 

Fördelarna som kan uppnås med självkörande fordon är främst inom transportekonomi, delvis inom trafiksäkerhet och till viss del genom lägre miljöpåverkan. Sveriges Åkeriföretag ser, i ett första skede, störst potential för självkörande fordon för transporter inom gruvnäringen, korta, fasta, lokala transporter inom industrins inhägnande områden samt transporter mellan centrallager där annan lagerpersonal finns för lastning och lossning.

För självkörande fordon finns det fortfarande stora tekniska, ekonomiska, juridiska och politiska barriärer att undanröja, t.ex. vem är ansvarig förare, vem gör lastsäkring samt vilka procedurer gäller vid olyckor. 

Även om lönekostnader i ett åkeriföretag ligger mellan 30 och 60 procent av totalkostnaden, så utgör körning oftast bara 20–25 procent av de totala kostnaderna vilket minskar den ekonomiska potentialen för självkörande fordon.

Det finns även en risk för automatisering av ineffektivitet genom användning av små fordon som skapar trängsel eller att köra i kolonn med mindre lastbilar i stället för implementering av effektiva högkapacitetsfordon.

Om effektiva högkapacitetsfordon för godstransporter på väg ersätts med mindre självkörande fordon, så ökar både den total energiförbrukning, fordonsantalet och trängseln, vilket motverkar Sveriges trafiksäkerhets- och klimatarbetet.

På hearingen tog vi också upp försvarspolitiska aspekter samt skydd mot antagonister där självkörande fordon kan öka sårbarheten. 

Idag, tisdagen den 19 juni 2018 hålls ett EU möte i Göteborg om självkörande fordon, under Tomas Eneroths ledning, där även en demonstration av självkörande fordon sker. Göteborgsmötet visar att Sverige ligger långt framme inom tekniska lösningar för självkörande fordon.