Senaste nytt om skattebefrielsen för biogas 

Publicerad 2023-06-01 / 10:33 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Att återfå den svenska skattebefrielsen på biogas är av största vikt. När den kan återkomma är fortfarande svårt att säga men vi hoppas att Regeringen inser hur viktig den är för transportsektorns omställning till fossilfrihet och för Sveriges möjlighet att nå de nationella klimatmålen. Vi hoppas verkligen därför att Regeringen gör allt de kan för att få tillbaka den svenska skattebefrielsen för biogas så snart som möjligt. Vi har sammanfattat det som hänt och vad vi vet just nu.  

Bakgrund 

 • Den 21: a december kom en dom från Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse för biogas.  
 • Att domen fallit ut som den gjort handlar inte om att EU är emot biogas. Tvärtom vill unionen kraftigt öka produktion och användning. I domen anses dock EU-kommissionen ha brustit i sin handläggning av Sveriges ansökan om skattebefrielse för biogas genom att inte ha gjort en fördjupad granskning av effekterna av skattebefrielse i Sverige. 
 • I början på mars löpte överklagandetiden för biogasdomen ut och då ingen part överklagat vann beslutet därmed laga kraft. 
 • Skatteverket meddelade den 7:e mars att skattskyldiga inte längre kan göra skatteavdrag för biogas. Det innebär att komprimerad biogas, CBG, beskattas som naturgas, CNG, och förvätskad biogas, LBG, beskattas som gasol. Den påförda skatten motsvarar en ökad kostnad på ca 4kr/kg biogas.  
 • Regeringen har uttryckt att de kommer att arbeta med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt få tillbaka en fortsatt skattebefrielse och de har skickat ett brev till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för omställningen. Länk till uttalande och brev.

Vad händer nu? 

 • I och med att besluten om skattebefrielse för biogas är ogiltigförklarade så behöver nya beslut fattas. 
 • Kommissionen behöver därför inleda en fördjupad granskning och sedan fatta nya beslut, en process som bedöms ta ca 15 månader. Kommissionen förbereder nu inför denna granskning.  
 • Skatteverket analyserar huruvida domen innebär att de måste återkräva skattebefrielse som tidigare medgetts. Det är inte åkerier som riskerar att bli återbetalningsskyldiga men återkrav skulle få en negativ påverkan på biogasmarknaden vilket i sin tur kan påverka åkerier som kör på gas. 
 • För att biogasen ska kunna få fortsatt skattebefrielse får inte överkompensation föreligga, dvs skattebefrielsen får inte göra biogasen billigare än dess fossila motsvarighet som är naturgas. Energimyndighetens senaste uppdaterade övervakningsrapport, som ska granska om risk för överkompensation finns, visar att det sannolikt inte har förekommit överkompensation för biogas under 2022.  
 • EU-kommissionen godkände den 9:e mars 2023 nya bestämmelser i EU:s allmänna Gruppundantagsförordning, GBER, som gör det möjligt att skattebefria biogas utan godkännande av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna börjar gälla så snart de har översatts till EU:s samtliga officiella språk och publicerats i Europeiska Unionens officiella tidning. 
 • För att införa skattebefrielse för biogas enligt de nya bestämmelserna i GBER krävs en svensk lagändring för att införa begränsningen att stöd endast får ges till råvaror som listas i annex IX i Förnybartsdirektivet.  

 
Vad har vi gjort? 

Vi samarbetar och för löpande dialoger med flertalet aktörer för att påverka för att så snabbt som möjligt återfå skattebefrielsen på biogas. Här är några utspel: 

 • Debatt - Skatt på biogas som sockerskatt på broccoli 
  Tillsammans med 13 branschaktörer har vi både skrivit ytterligare en debattartikel där vi uppmanar regeringen att återställa full skattebefrielse omgående med stöd av de nya bestämmelserna i EUs allmänna gruppundantagsförordning. Detta har kompletterats med ett öppet brev till berörda ministrar med ett 50-tal företag och andra organisationer. Läs debattartikeln.  
   
 • Öppet brev till ministrar med branschaktörer 
  Brevet som skickats till ministrarna och som debattartikeln bygger på har också lyfts upp i Aktuell Hållbarhet och SvD. 
   
 • Regeringen svarar 
  Regeringen svarar med en artikel där de uttrycker skepsis mot möjligheten att använda de nya GBER reglerna. Läs artikeln här
   
 • Reportage i Svensk Åkeritidning 
  I senaste numret av Svensk Åkeritidning förklarar vi också vad som hänt och vad man kan förvänta sig framöver. Läs artikeln, nya öppningar för skattefria biodrivmedel. 
   
 • Öppet brev till ministrar med Volvo och Scania 
  Tillsammans med Volvo och Scania skrev vi i februari ett öppet brev till ministrarna. Läs brevet här.