Mobilitetspaketet Sveriges Åkeriföretag

Rösta för sund konkurrens

Publicerad 2019-03-26 / 07:00 av Charlotta.Nilsson i EU

Arbetet för en sund konkurrens inom EU måste komma framåt. Läs brevet som vi skickat till våra Europaparlamentariker. 

 

Till ledamot av Europaparlamentet 

Som åkerinäringens branschorganisation i Sverige vill Sveriges Åkeriföretag skicka en uppmaning till dig som Europaparlamentariker gällande Mobilitetspaket 1.

De tre rapporterna från Ertug, Kyllönnen och Van de Camp har nu preliminärt planerats för omröstning i plenum den 27 mars. Vi vill uppmana dig att stödja att denna omröstning äger rum.

Vi uppmanar Dig att även stödja kompromisserna om utstationering av arbetstagare, kör- och vilotider, så kallade brevlådeföretag och om cabotage.

Läs hela brevet nedan.