Sveriges Åkeriföretag artikeln

Resurseffektiviteten ökar när byggbranschen blir mer digital

Publicerad 2019-03-01 / 08:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Idag lanserar Återvinningsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Byggindustrier branschgemensamma artikelnummer för att öka resurseffektiviteten i byggbranschen.

Behovet av gemensamma artikelnummer i BEAst – Byggbranschens elektroniska affärsstandard – är stort och kommer att underlätta kommunikationen mellan kunder och leverantörer inom bygg- och anläggningssektorn framöver.

Branschgemensamma nummer underlättar både affärer och arbetsprocesser och är en förutsättning för att kommunikationen ska kunna ske digitalt mellan kunder och leverantörer inom bygg- åkeri- och återvinningsbranschen.

Återvinningsindustrierna lanserar en ny artikelnummerserie för avfall och tar över ansvaret för artikelnumren för avfallsprodukter från Sveriges Åkeriföretag. Samtidigt uppdaterar Sveriges Åkeriföretag sin branschgemensamma artikelnummerserie för lastbilar och maskiner. I samband med uppdateringen förenklar vi även artikelnumren gällande tillbehör för maskiner och lägger till artikelnummer för vinterunderhållstjänster.   

Återvinningsindustrierna anser att branschgemensamma artikelnummer och benämningar kring avfall är viktigt för att kunna standardisera upphandlingar och inköp i elektroniska system. Deras förhoppning är att det nya systemet ska börja användas brett och att detta i längden kommer att leda till en ökad sortering och återvinning av bygg- och rivningsavfall.

BEAst har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer. Det gör BEAst till en mötesplats för e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation i branschen.

Sveriges Byggindustrier anser att detta är ett viktigt steg för att skapa en enhetlig statistisk överblick över bygg- och rivningsavfallet. Detta för att kunna prioritera insatser för att minska avfallsmängderna.

Sveriges Åkeriföretags artikelnummerserie hittar ni på bygg- och anläggningsnätverkets sida. 

Återvinningsindustrierna artikelnummerregister hittar ni här.