Remissvar gällande bred och lång odelbar last

Publicerad 2023-11-28 / 14:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi har svarat på remissen om förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last. 

Vi tillstyrker ändringen av kraven för retroreflekterande fordonsskyltar och stöder de föreslagna språkliga ändringarna.

Däremot har vi synpunkter på formuleringen av övergångsbestämmelsen i föreskrifterna TSFS 2023:36 och 2023:37. Vi föreslår att bestämmelsen förtydligas så det inte går att missförstå att varningsskyltarna omfattas i övergångsbestämmelsen.

En annan synpunkt gäller varningsskyltar på fasta anordningar monterade på lastbilar som använder delad skylt och som ofta transporterar bred last. För fordon med begränsat utrymme föreslår vi ett undantag för varningsskyltar på fasta anordningar med möjlighet att minska storleken med 15%, men med bibehållen bård och bokstavsstorlek.

Läs vårt remissvar här.