header regskylt

Rättade registreringsbevis kommer april 2019

Publicerad 2019-01-16 / 07:52 av Charlotta.Nilsson i Nationellt

Transportstyrelsen meddelar att de inte hunnit genomföra uppdaterade beräkningar av rätt skattevikt på BK1 som är grunden för beskattning, men nya registreringsbevis kommer i april 2019.

 

Ändringar i trafikförordningen med påverkan på vikten för BK1-väg, gjordes den 1 april genom 2018:108 samt den 1 juni genom 2018:256. Dessa är ännu inte införda i vägtrafikregistret och därför stämmer inte BK1-vikten/skattevikten i vägtrafikregistret för vissa fordon.

 

Arbetet pågår med att anpassa vägtrafikregistret och beräkningarna till nuvarande skrivning i trafikförordningen men är kraftigt försenade, men från april 2019 beräknas

fordonsägare få ett nytt registreringsbevis med uppdaterade uppgifter, meddelar Transportstyrelsen.