Övergångsregler för däckmärkning föreslås 

Publicerad 2018-09-18 / 17:24 av Charlotta.Nilsson i Vinterdäck

Sveriges Åkeriföretag har svarat på Transportstyrelsens remiss gällande ändringar i föreskrifter om märkning av däck med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon. Sveriges Åkeriföretag förslår bland annat en stegvis övergång gällande krav på rätt märkning av däck fram till år 2024.


Näringsdepartementet har ändrat i trafikförordningen som innebär krav på vinterdäck på tunga fordon under vinterperioden (1 december - 31 mars). För närvarande finns det krav på vinterdäck på drivaxeln men i och med ändringen kommer kravet på vinterdäck att omfatta samtliga hjul på tunga fordon och då även tunga släpvagnar. Kraven träder i kraft inför vintern 2019/2020. 

Som en följd av de nya kraven föreslår Transportstyrelsen, i en remiss, ändringar i föreskrifter om märkning av däck med ikraftträdande den 1 april 2019. Däck till bilar och släpvagnar som används under vinterperioden ska vara: 

  1. märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) enligt ECE R117, eller 
  2. märkta M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller ”Mud and Snow” för däck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg. 

Dubbade däck ska anses som vinterdäck. Transportstyrelsen föreslår också undantag för körning med tung lastbil när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete. 

Sveriges Åkeriföretag har tagit del av Transportstyrelsens remiss med förslag till förändringar och föreslår ytterligare undantag och övergångsregler.

Sveriges Åkeriföretag föreslår att undantag utökas till körning med tung lastbil och släpvagn när fordonet eller fordonen används i anläggningsarbete, för transport av skogsråvara eller liknande arbete. 

Sveriges Åkeriföretag föreslår också för släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, att kravet på däck med rätt märkning ska vara fullt infört senast den 30 november 2024, samt att före den 30 nov 2024 tillåts att kravet på rätt märkning av däck införas stegvis axel för axel med början för tunga släpvagnars bakre axel och därefter i turordning stegvis framåt.

För ytterligare information se relaterad fil med Sveriges Åkeriföretags remissvar.