Öppning för ADR-utbildning på distans

Publicerad 2020-11-27 / 11:12 av Charlotta.Nilsson i

Nu öppnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB upp för att den teoretiska delen av ADR-utbildningarna kan ske på distans. Myndigheten är noga med att påpeka att detta är ett temporärt avsteg och att beslutet kan ändras beroende på förändrade förutsättningar.

Ett antal krav måste vara uppfyllda för att utbildningssamordnare ska tillåtas genomföra distansutbildning. Detta ska beskrivas och skickas in i en anmälan till MSB.

Det är endast de teoretiska delarna som kan genomföras på distans. Utbildare måste bland annat beskriva hur eleverna ska tillgodogöra sig utbildningen, hur det säkerställs att eleverna har den tekniska utrustning som krävs och hur identitetskontrollen ska ske.

Sen tidigare finns en dispens kring att giltighetstiden på ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare förlängs. De intyg med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2021-02-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2021-02-28. Förare behöver före 2021-03-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg. 
Läs mer om detta.

 

Kontakt