Giltighetstiden på ADR-intyg samt intyg för säkerhetsrådgivare förlängs

Publicerad 2020-11-09 / 09:52 av Charlotta.Nilsson i ADR

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats en förlängning av det multilaterala avtalet, M324 som löper ut den 1 december 2020. Det nya multilaterala avtalet M330 gäller för giltighetstiden på ADR-intyg samt intyg för säkerhetsrådgivare. Detta avtal har MSB för svensk del nu valt att underteckna.


Av avtalet framgår att giltighetstiden för de ADR-intyg och de intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2021-02-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2021-02-28. Förare behöver före 2021-03-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg. 

Vid en transport av farligt gods så rekommenderar MSB att man medför en kopia på det multilaterala avtalet, M330, om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.

Den nya giltighetstiden för ADR-intyg baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det intyg som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid på det nya intyget utan enbart en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.

MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i februari.
Information och en länk till det multilaterala avtalet, M330 kommer läggas ut inom kort på www.msb.se vi återkommer med länken när den finns på plats.
 
Information från Trafikverket
Med anledning av den ökade smittspridningen fortsätter Trafikverket att erbjuda kunskapsprov (teoriprov) som tidigare med begränsat och glesat antal platser i teorisalarna. Detta för att kunna hålla avstånd och göra rent mellan provtillfällen. Vi följer utvecklingen och tar löpande beslut om ytterligare anpassning och förlängning.

Vi har alla ett stort ansvar i detta läge och vi vill också trycka på att ni för fram budskapen nedan:

  • Vid minsta symptom, stanna hemma och boka om eventuella prov
  • Undvik resande i landet
  • Ha god handhygien
  • Hålla avstånd, nyttja inte Trafikverkets väntrum om det inte är absolut nödvändigt

 
Länk till nyhet på Trafikverkets hemsida.

Vid frågor mejla till adrintyg@msb.se eller ring MSB:s växel på 0771-240 240.

Källa: MSB