Nyttja dina förmånsavtal

Publicerad 2022-09-09 / 09:48 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tack vare alla våra medlemmar kan Sveriges Åkeriföretag erbjuda bra förmånsavtal på ett stort antal produkter och tjänster som gör att du kan driva ett mer lönsamt åkeri. Och enkelt spara ihop till medlemsavgiften.

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag kan du nyttja våra förmånsavtal på drivmedel, försäkringar, finansiering och mycket mer. Du hittar all information du behöver när du loggar in på våra medlemssidor. 

VÅRA PARTNERS
För att kunna erbjuda så fördelaktiga priser som möjligt har vi tecknat avtal med ett antal samarbetspartners vad gäller både produkter och tjänster. Eftersom våra medlem mar står för en så stor inköpsvolym kan vi erbjuda avtal som verkligen tål att jämföras. Avtalen kan nyttjas av alla medlemsföretag från norr till söder. Vissa av våra partners har vi samarbetat med under en längre period, andra är nyare. Samtliga leverantörer vi har ingått samarbete med håller mycket hög kvalitet och erbjuder bra priser.

FÖRMÅNLIGA RABATTER PÅ: