Certifiering

Arbetet med ledningssystem och certifiering ger dig verktyg för att utvärdera, förbättra rutinerna, minska riskerna och hitta möjligheter till utveckling och förbättring. Ett certifierat ledningssystem är också en bra grund att stå på inför framtida krav och utvecklingsmöjligheter. Oavsett storlek är det en fördel att certifiera verksamheten. Vilket företag behöver inte struktur samt ordning och reda?

Sveriges åkeriföretag hjälper dig med externa revisioner enligt ISO 14001:2015 (miljö), ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

 

Fördelar med certifiering 

  • Skapar ordning och reda och ger struktur i företaget 
  • Hjälper dig att fokusera på rätt saker 
  • Möjliggör företagsutveckling 
  • Gör att anställda känner igen sig och lättare kan hantera förändringar i verksamheten 
  • Ett värdefullt verktyg för att hantera risker och behålla kompetens inom företaget 
  • Ledningssystem underlättar ett generationsskifte 
  • Bidrar till ökad kundtillfredsställelse 
  • Ger möjlighet till nya uppdrag

Läs mer om certifieringsprocessen