internationellt intyg

Nytt intyg vid internationella transporter

Publicerad 2020-06-02 / 13:17 av Charlotta.Nilsson i Corona

EU-kommissionen har kommit med ett nytt intyg för resor inom EU för transportarbetare. Intyget finns på alla officiella språk. 

Nedan bifogar vi intyg på engelska, tyska, italienska och svenska. Ni hittar också en länk till kommissionens hemsida med information om nationella åtgärder i EU-länder, EES-länder + Storbritannien + Västra Balkan. Kommissionen gör en reservation för att det sker en snabb utveckling och hänvisar till att man bör kolla på de nationella hemsidorna för den absolut senaste informationen. LÄNK. 

Här laddar ni ner alla länders intyg. Ladda ner.

Genom att fylla i det svenska intyget ska gränskontrollanter i exempelvis Tyskland, Österrike och Italien förstå att föraren är en förare för godstransporter med tung lastbil. Det kan vara en fördel att även fylla i intyget på det språk vars land man trafikerar då det kan finnas okunniga/oinformerade nationella gränsvakter som endast accepterar ”sitt eget” nationella intyg. 

Intyget är inte obligatoriskt vid alla gränspassager, till exempel mellan Sverige och Danmark behövs det inte. Men just Italien har infört det som ett nationellt krav tillsammans med ett antal andra länder. De nationella intygen ska i vissa fall även innehålla en förklaring av chauffören att denna är införstådd med att hon eller han inte får komma in i landet om det finns symptom på ”virus”. 

Vi rekommenderar att ni, åkeriet/arbetsgivaren/egenföretagaren, har med ett sådant intyg så länge ”coronarestriktoner” finns. Men vi kan inte garantera att just detta intyg täcker alla nationella särkrav vid gränspassager. 

IRU:s sammanställning om all länders restriktioner publicerar vi på vår Corona-sida. LÄNK.

Den senaste publicerade informationen från IRU hittar ni här. LÄNK.